Tjänster och helhetslösningar, hur möter tillverkningsföretag förändrade kundförväntningar?

Små och medelstora tillverkningsföretag lever i en vardag där de möter konkurrens från hela världen. Att de erbjuder tjänster och helhetslösningar som en del av att göra sig konkurrenskraftiga på marknaden är numera ett välkänt fenomen.

I den forskning jag är med och bedriver finns det några frågor som jag ställer mig. Hur förändras kundens förväntningar på erbjudandet om det innehåller en produkt, en tjänst eller en helhetslösning? Hur och på vilket sätt tas tjänster fram hos små och medelstora tillverkningsföretag? Hur involveras kunden i den processen? Samt hur förändras processen om tillverkningsföretagen har ett tjänstelogiskt synsätt? 

Tjänstelogik i den tillverkande industrin

Inom projektet ATIT, avancerade tjänster i tillverkningsindustri har vi i samarbete med Swerea, en svensk forskningskoncern för industriell förnyelse och hållbar tillväxt och Karlstads universitet gjort en film om tjänstelogik och den tillverkande industrins innovationspotential.

I min anställning som doktorand ingår det också undervisning. Den undervisning som jag är delaktig i relaterar mest till Kvalitets- och verksamhetsutveckling och jag möter där blivande civilingenjörer och mastersstudenter. Undervisningen ger mig mycket och jag får energi av mötet med studenterna. En rolig utmaning med undervisningen är att få något svårt att verka lätt. Alltså att kunna förklara svåra delar på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Detta är något som jag försöker tänka på när jag ska presentera min forskning, en metod, under en föreläsning eller vad och när som helst egentligen. 

Akademiska meriter

  • Civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi med internationell inriktning, Linköpings universitet, 2009
  • Tek.Lic.Dr. Kvalitetsteknik, Linköpings universitet, 2013 


Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2016

2015