Presentation

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att vara ledningens administrativa stöd och sekreterare i Medicinska fakultetens styrelse.

Mitt uppdrag som samordnare på avdelningen Medicinska fakultetens kansli är att vara ett stöd för ledningen.

  • Sekreterare till dekanus och kanslichef
  • Sekreterare i fakultetsstyrelsen
  • Beslut- och avtalsadministration
  • Bokar resor och konferenser
  • Inköpare