Kan IT göra vårt samhälle tryggare?

Genom praktikernära forskning om hur aktörer använder IT och hur användning av IT kan utvecklas, studerar jag denna fråga. Mitt forskningsintresse omfattar alla slags sårbarheter och händelser, från vardagsolyckor till storskaliga kriser.

I min licentiatavhandling forskade jag om utveckling av samverkan och implementering av IT-system för kommuners krisberedskap. Exempelvis hur väljer kommuner IT-system för sin krisberedskap? Och vad har betydelse vid val av IT-system?

Med fortsatt intresse för hur IT kan stödja samverkan forskar jag nu inom respons- och räddningssystem. Förutom etablerade/professionella aktörer är jag också intresserad av frivilliga/civila aktörer som inte formellt är en integrerad del i räddningssystemet men kan bidra med stöd under en olycka. 

Förstärkt Medmänniska - pågående forskningsprojekt

I pågående forskningsprojekt studerar jag Medelpads räddningstjänstförbunds arbete med Förstärkt Medmänniska där räddningstjänsten samarbetar med frivilliga. Med stöd av IT larmas de frivilliga vid vissa typer av larm för att på så sätt minska responstiderna vid olyckor, kort sagt för att öka tryggheten och för att rädda liv. 
 

ForskningVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2019

2017

CV i korthetVisa/dölj innehåll

Anställningar

  • Linköpings universitet, Doktorand, Informatik/CARER, 2014 - pågående
  • Combitech AB, Senior Advisor (kris, risk, kontinuitet och informationssäkerhet), 2011 - pågående
  • Regeringskansliet, Riskanalytiker /Beredskapshandläggare, 2008 -2011
  • Länsstyrelsen Östergötland, Byrådirektör (kris, risk), 2007-2008
  • Linköpings universitet, Utredare, Statsvetenskap, (kritisk verksamhet inom teknisk infrastruktur), 2006-2007
  • Skill AB, Konsult, 2005 - 2006

OrganisationVisa/dölj innehåll