Kan IT göra vårt samhälle tryggare?

Genom praktikernära forskning om hur aktörer använder IT och hur användning av IT kan utvecklas, studerar jag denna fråga. Mitt forskningsintresse omfattar alla slags sårbarheter och händelser, från vardagsolyckor till storskaliga kriser.

I min licentiatavhandling forskade jag om utveckling av samverkan och implementering av IT-system för kommuners krisberedskap. Exempelvis hur väljer kommuner IT-system för sin krisberedskap? Och vad har betydelse vid val av IT-system?

Med fortsatt intresse för hur IT kan stödja samverkan forskar jag nu inom respons- och räddningssystem. Förutom etablerade/professionella aktörer är jag också intresserad av frivilliga/civila aktörer som inte formellt är en integrerad del i räddningssystemet men kan bidra med stöd under en olycka. 

Förstärkt Medmänniska - pågående forskningsprojekt

I pågående forskningsprojekt studerar jag Medelpads räddningstjänstförbunds arbete med Förstärkt Medmänniska där räddningstjänsten samarbetar med frivilliga. Med stöd av IT larmas de frivilliga vid vissa typer av larm för att på så sätt minska responstiderna vid olyckor, kort sagt för att öka tryggheten och för att rädda liv. 
 

Publikationer

2016

Elina Ramsell, Sofie Pilemalm, Tobias Andersson Granberg

Integration av frivilliga aktörer i dynamisk resurshantering vid räddningsinsatser

Rapport

Sofie Pilemalm, Ida Lindgren, Elina Ramsell

Emerging forms of inter-organizational and cross-sector collaborations in e-government initiatives: Implications for participative development of information systems

Ingår i Transforming Government

Artikel i tidskrift

2012

Elina Ramsell, Elin Wihlborg

Governing Technical Information Systems in Local Crisis Management

Ingår i Public Works Management & Policy

Artikel i tidskrift

2010

Elina Ramsell

Kommunal krisberedskap: utveckling genom samverkan och tekniska informationssystem

Licentiatavhandling, sammanläggning

2007

Jenny Palm, Elina Ramsell

Developing Local Emergency Management by Co-Ordination Between Municipalities in Policy Networks: Experiences from Sweden

Ingår i Journal of Contingencies and Crisis Management

Artikel i tidskrift

CV

CV i korthet

Anställningar

  • Linköpings universitet, Doktorand, Informatik/CARER, 2014 - pågående
  • Combitech AB, Senior Advisor (kris, risk, kontinuitet och informationssäkerhet), 2011 - pågående
  • Regeringskansliet, Riskanalytiker /Beredskapshandläggare, 2008 -2011
  • Länsstyrelsen Östergötland, Byrådirektör (kris, risk), 2007-2008
  • Linköpings universitet, Utredare, Statsvetenskap, (kritisk verksamhet inom teknisk infrastruktur), 2006-2007
  • Skill AB, Konsult, 2005 - 2006

CARER