Presentation

Publikationer

2018

Ellen Grumert, Andreas Tapani

Traffic State Estimation Using Connected Vehicles and Stationary Detectors

Ingår i Journal of Advanced Transportation

Artikel i tidskrift

Ellen F. Grumert

Using Connected Vehicles in Variable Speed Limit Systems: System Design and Effects

Doktorsavhandling, sammanläggning

2017

Andreas Allström, Jaume Barceló, Joakim Ekström, Ellen Grumert, David Gundlegård, Clas Rydergren

Traffic management for smart cities

Ingår i Designing, developing, and facilitating smart cities

Kapitel i bok, del av antologi