Ellen Söderblom Saarela

Doktorand

Mitt intresse är främst den medeltida romanen. Jag skriver en avhandling om fransk hövisk elvahundratalslitteratur och hur den relaterar till bysantinska romaner från samma sekel. I dessa berättelser tittar jag särskilt på kärleken som koncept.

Partonopeu de Blois

Mitt intresse är romangenren, med ett särskilt fokus på elvahundratalet. Jag skriver en avhandling om fransk hövisk elvahundratalslitteratur (Partonopeu de Blois), och hur den relaterar till de bysantinska romaner som skrevs under samma sekel. I dessa kärleksberättelser tittar jag särskilt på kärleken som koncept. Jag tycker att det är spännande att se hur idéer färdas tillsammans med narrativa mönster, och hur poeter arbetar med olika influenser på det viset för att skapa något nytt.

Konferensbidrag

  • ”La voix féminine dans Partonopeu de Blois, Hysminè et Hysminias et La Cité des Dames”, Byzance et l’Occident IV., 23-27 November 2015, Collège Eötvös József, Budapest. 

  • ”Female strategies for subjecthood in a patriarchal context: Byzantium introduced in French courtly love”, Romance between East and West: New Approaches to Medieval Greek Fiction, 27-29 November 2014, Swedish Institute in Athens.

  • ”L’ἀνδρεία féminine dans la courtoisie française – une influence byzantine?”, Byzance et l’Occident IV., 24–28 November 2014, Collège Eötvös József, Budapest.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

CV
Visa/dölj innehåll

 CV

  • Gästforskare vid École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Mars-Juni 2016.

Sociala medier

Handledare doktorsavhandling
Visa/dölj innehåll