Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att beskriva hur personer med demens i ordinärt och särskilt boende upplever och använder sitt grannskap. 

Vy över park och bostadsområde

Forskningsresultaten av avhandlingen ska vara ett led i skapandet av ett demensvänligt samhälle. Disputation är planerad till 2019.

Jag deltar i forskningsprogrammet Dementia: agency, personhood and everyday life som är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Forskningsprogrammet finns vid Centrum för demensforskning (CEDER).

Jag ingår i forskningsprojektet Neighbourhoods and Dementia (People, spaces and places) som är ett samarbete mellan CEDER vid Linköpings universitet, University of Manchester och fem andra brittiska universitet.

Undervisningsuppdrag

Min undervisning finns på Sjuksköterskeprogrammet och på Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska. Huvudsakliga undervisningsområden är inom sårläkningsprocessen, sår material/förband och neurologiska sjukdomar.

  • På Sjuksköterskeprogrammet undervisar och föreläser jag på grundnivå i termin 5. 
  • Jag är kursansvarig för den fristående kursen Inkontinens och inkontinensvården, 7,5 hp på avancerad nivå. 
  • Vid utbildningen Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska är jag basgruppshandledare.

Forskningstema

Nyhet

Utbildning till specialistsjuksköterska

Akademisk examen

  • Leg. Sjuksköterska 2009
  • Specialistsjuksköterska mot distriktssköterska 2013
  • Magisterexamen inom omvårdnadsvetenskap 2013
  • Antagen till forskarutbildning mars 2015


Publikationer

2018

Elzana Odzakovic, Lars-Christer Hyden, Karin Festin, Agneta Kullberg

People diagnosed with dementia in Sweden: What type of home care services and housing are they granted? A cross-sectional study

Ingår i Scandinavian Journal of Public Health

Artikel i tidskrift

Agneta Kullberg, Elzana Odzakovic

Walking interviews as a research method with people living with dementia in their local community

Ingår i Social research methods in dementia studies

Kapitel i bok, del av antologi

2016

A. W. Ekdahl, Elzana Odzakovic, Ingrid Hellström

LIVING UNNOTICED: COGNITIVE IMPAIRMENT IN OLDER PEOPLE WITH MULTIMORBIDITY

Ingår i The Journal of Nutrition, Health & Aging

Artikel i tidskrift

Samverkan med forskare inom LiU

Extern samarbetspartner

Relaterat innehåll

Utbildningsprogram