Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att beskriva hur personer med demens i ordinärt och särskilt boende upplever och använder sitt grannskap. 

Vy över park och bostadsområde

Forskningsresultaten av avhandlingen ska vara ett led i skapandet av ett demensvänligt samhälle. Disputation är planerad till 2019.

Jag deltar i forskningsprogrammet Dementia: agency, personhood and everyday life som är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Forskningsprogrammet finns vid Centrum för demensforskning (CEDER).

Jag ingår i forskningsprojektet Neighbourhoods and Dementia (People, spaces and places) som är ett samarbete mellan CEDER vid Linköpings universitet, University of Manchester och fem andra brittiska universitet.

Undervisningsuppdrag

Min undervisning finns på Sjuksköterskeprogrammet och på Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska. Huvudsakliga undervisningsområden är inom sårläkningsprocessen, sår material/förband och neurologiska sjukdomar.

  • På Sjuksköterskeprogrammet undervisar och föreläser jag på grundnivå i termin 5. 
  • Jag är kursansvarig för den fristående kursen Inkontinens och inkontinensvården, 7,5 hp på avancerad nivå. 
  • Vid utbildningen Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska är jag basgruppshandledare.

Forskningstema
Visa/dölj innehåll

Nyhet
Visa/dölj innehåll

Utbildning till specialistsjuksköterska
Visa/dölj innehåll

Akademisk examen
Visa/dölj innehåll

  • Leg. Sjuksköterska 2009
  • Specialistsjuksköterska mot distriktssköterska 2013
  • Magisterexamen inom omvårdnadsvetenskap 2013
  • Antagen till forskarutbildning mars 2015


Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

Samverkan med forskare inom LiU
Visa/dölj innehåll

Extern samarbetspartner
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Utbildningsprogram
Visa/dölj innehåll