Emil Björnson tog civilingenjörsexamen i teknisk matematik på Lunds universitet 2007 och teknologie doktorsexamen i telekommunikation på Kungliga tekniska högskolan 2011. Från 2012 till mitten på 2014 var han både postdoktor på SUPELEC i Frankrike och på KTH. Sedan 2014 jobbar han på Linköpings universitet 2014 och är numera biträdande professor och docent på Avdelningen för kommunikationssystem. Där undervisar han i kommunikationskurser på Masternivå och är ansvarig för Masterprofilen i Kommunikation.

Hans forskning behandlar flerantennkommunikation, massiv MIMO, trådlös resursallokering, energieffektiv kommunikation och nätverksdesign. Han är redaktör för tidskrifterna IEEE Transactions on Communications (sedan 2017) och IEEE Transactions on Green Communications and Networking (sedan 2016). Han har skrivit forskningsböckerna ”Massive MIMO Networks: Spectral, Energy, and Hardware Efficiency” (2017) och “Optimal Resource Allocation in Coordinated Multi-Cell Systems” (2013). Han förordar reproducerbarhet i forskning och har gjort stora mängder simuleringskod publikt tillgänglig.

Dr. Björnson har forskat kring MIMO-teknik för mer än tio år och är meduppfinnare på mer än tio patentansökningar. Han mottog 2018 Marconi Prize Paper Award in Wireless Communications, 2016 Best PhD Award från EURASIP, 2015 Ingvar Carlsson Award och 2014 Outstanding Young Researcher Award från IEEE ComSoc EMEA. Han är medförfattare till forskning som fått priser på konferenserna WCSP 2017, IEEE ICC 2015, IEEE WCNC 2014, IEEE SAM 2014, IEEE CAMSAP 2011 och WCSP 2009.

Forskning

Curriculum vitae

Artiklar och presentationer

Google scholar-profil

ResearchGate-profil

Matlab-kodpaket (Reproducerbar forskning)

Massive MIMO-bloggen


Undervisning

TSKS01 Digital kommunikation

TSKS14 Flerantennkommunikation

Publikationer

2018

Forskningsverksamhet

Nyheter

Medarbetare Kommunikationssystem

Om avdelningen

Om institutionen