Emil Björnson tog civilingenjörsexamen i teknisk matematik på Lunds universitet 2007 och teknologie doktorsexamen i telekommunikation på Kungliga tekniska högskolan (KTH) 2011. Från 2012 till mitten på 2014 var han både postdoktor på SUPELEC i Frankrike och på KTH. Sedan 2014 jobbar han på Linköpings universitet  och är numera biträdande professor och docent på Avdelningen för kommunikationssystem. Där undervisar han i kommunikationskurser på Masternivå och är ansvarig för Masterprofilen i Kommunikation.

Hans forskning behandlar MIMO kommunikation, trådlös resursallokering, maskininlärning för kommunikation, energieffektiv kommunikation och design av framtidens nätverk. Han är redaktör för tidskrifterna IEEE Transactions on Communications (sedan 2017) och IEEE Transactions on Green Communications and Networking (sedan 2016). Han har skrivit forskningsböckerna ”Massive MIMO Networks: Spectral, Energy, and Hardware Efficiency” (2017) och “Optimal Resource Allocation in Coordinated Multi-Cell Systems” (2013). Han förordar reproducerbarhet i forskning och har gjort stora mängder simuleringskod publikt tillgänglig.

Dr. Björnson har forskat om MIMO-teknik i mer än tio år och är meduppfinnare på mer än tio patentansökningar. Han har belönats med 2019 IEEE Communications Society Fred W. Ellersick Prize, 2019 EURASIP Early Career Award, 2018 IEEE Marconi Prize Paper Award in Wireless Communications, 2016 Best PhD Award från EURASIP, 2015 Ingvar Carlsson Award och 2014 Outstanding Young Researcher Award från IEEE ComSoc EMEA. Han är medförfattare till forskning som fått priser på konferenserna WCSP 2017, IEEE ICC 2015, IEEE WCNC 2014, IEEE SAM 2014, IEEE CAMSAP 2011 och WCSP 2009.

Forskning

Curriculum vitae

Artiklar och presentationer

Google scholar-profil

ResearchGate-profil

Matlab-kodpaket (Reproducerbar forskning)

Massive MIMO-bloggen
 

Undervisning

TSKS01 Digital kommunikation


TSKS14 Flerantennkommunikation

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

ForskningsverksamhetVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Medarbetare KommunikationssystemVisa/dölj innehåll

Om avdelningenVisa/dölj innehåll

Om institutionenVisa/dölj innehåll