Emil Björnson tog civilingenjörsexamen i teknisk matematik på Lunds universitet 2007 och teknologie doktorsexamen i telekommunikation på Kungliga tekniska högskolan 2011. Från 2012 till mitten på 2014 var han både postdoktor på SUPELEC i Frankrike och på KTH. Sedan 2014 jobbar han på Linköpings universitet 2014 och är numera universitetslektor och docent på Avdelningen för kommunikationssystem. Där undervisar han i kommunikationskurser på Masternivå och är ansvarig för Masterprofilen i Kommunikation.

Hans forskning behandlar flerantennkommunikation, massiv MIMO, trådlös resursallokering, energieffektiv kommunikation och nätverksdesign. Han är redaktör för tidskrifterna IEEE Transactions on Communications (sedan 2017) och IEEE Transactions on Green Communications and Networking (sedan 2016). Han har skrivit forskningsboken “Optimal Resource Allocation in Coordinated Multi-Cell Systems” (2013). Han förordar reproducerbarhet i forskning och har gjort stora mängder simuleringskod publikt tillgänglig.

Dr. Björnson har forskat kring MIMO-teknik för mer än tio år och är meduppfinnare på mer än tio patentansökningar. Han mottog 2016 Best PhD Award från EURASIP, 2015 Ingvar Carlsson Award från SFF och 2014 Outstanding Young Researcher Award från IEEE ComSoc EMEA. Han är medförfattare till forskning som fått priser på konferenserna IEEE ICC 2015, IEEE WCNC 2014, IEEE SAM 2014, IEEE CAMSAP 2011 och WCSP 2009.

Forskning

Curriculum vitae

Artiklar och presentationer

Google scholar-profil

ResearchGate-profil

Matlab-kodpaket (Reproducerbar forskning)

Massive MIMO-bloggen


Undervisning

TSKS01 Digital kommunikation

TSKS14 Flerantennkommunikation

TSRT04 Introduktionskurs i Matlab

Publikationer

2017

Victor Cheng, Emil Björnson, Erik G Larsson

Optimal Pilot and Payload Power Control in Single-Cell Massive MIMO Systems

Ingår i IEEE Transactions on Signal Processing

Artikel i tidskrift

Ming Xiao, Shahid Mumtaz, Yongming Huang, Linglong Dai, Yonghui Li, Michail Matthaiou, George K. Karagiannidis, Emil Björnson, Kai Yang, I. Chih-Lin, Amitabha Ghosh

Editorial Material: Millimeter Wave Communications for Future Mobile Networks (Guest Editorial), Part I in IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS, vol 35, issue 7, pp 1425-1431

Artikel i tidskrift

Emil Björnson, Elisabeth de Carvalho, Jesper H. Sorensen, Erik G Larsson, Petar Popovski

A Random Access Protocol for Pilot Allocation in Crowded Massive MIMO Systems

Artikel i tidskrift

Forskningsverksamhet

Medarbetare Kommunikationssystem

Om avdelningen

Om institutionen