Emil Björnson tog civilingenjörsexamen i teknisk matematik på Lunds universitet 2007 och teknologie doktorsexamen i telekommunikation på Kungliga tekniska högskolan 2011. Från 2012 till mitten på 2014 var han både postdoktor på SUPELEC i Frankrike och på KTH. Sedan 2014 jobbar han på Linköpings universitet 2014 och är numera universitetslektor och docent på Avdelningen för kommunikationssystem. Där undervisar han i kommunikationskurser på Masternivå och är ansvarig för Masterprofilen i Kommunikation.

Hans forskning behandlar flerantennkommunikation, massiv MIMO, trådlös resursallokering, energieffektiv kommunikation och nätverksdesign. Han är redaktör för tidskrifterna IEEE Transactions on Communications (sedan 2017) och IEEE Transactions on Green Communications and Networking (sedan 2016). Han har skrivit forskningsboken “Optimal Resource Allocation in Coordinated Multi-Cell Systems” (2013). Han förordar reproducerbarhet i forskning och har gjort stora mängder simuleringskod publikt tillgänglig.

Dr. Björnson har forskat kring MIMO-teknik för mer än tio år och är meduppfinnare på mer än tio patentansökningar. Han mottog 2016 Best PhD Award från EURASIP, 2015 Ingvar Carlsson Award från SFF och 2014 Outstanding Young Researcher Award från IEEE ComSoc EMEA. Han är medförfattare till forskning som fått priser på konferenserna IEEE ICC 2015, IEEE WCNC 2014, IEEE SAM 2014, IEEE CAMSAP 2011 och WCSP 2009.

Forskning

Curriculum vitae

Artiklar och presentationer

Google scholar-profil

ResearchGate-profil

Matlab-kodpaket (Reproducerbar forskning)

Massive MIMO-bloggen


Undervisning

TSKS01 Digital kommunikation

TSKS14 Flerantennkommunikation

TSRT04 Introduktionskurs i Matlab

Forskningsverksamhet

Medarbetare Kommunikationssystem

Om avdelningen

Om institutionen

Publikationer

2017

Ahmet Gokceoglu, Emil Björnson, Erik G Larsson, Mikko Valkama

Spatio-Temporal Waveform Design for Multiuser Massive MIMO Downlink With 1-bit Receivers

Ingår i IEEE Journal on Selected Topics in Signal Processing

Artikel i tidskrift

Marcus Karlsson, Emil Björnson, Erik G Larsson

Jamming a TDD Point-to-Point Link Using Reciprocity-Based MIMO

Ingår i IEEE Transactions on Information Forensics and Security

Artikel i tidskrift

Victor Cheng, Emil Björnson, Erik G Larsson

Optimal Pilot and Payload Power Control in Single-Cell Massive MIMO Systems

Ingår i IEEE Transactions on Signal Processing

Artikel i tidskrift