Forskningsområden

Rättsvetenskaplig forskning med särskilt intresse av förmögenhetsrättsliga, skatterättsliga och redovisningsrättsliga frågeställningar. 

Pågående egen forskning berör närmare civilrättsliga, skatterättsliga och redovisningsrättsliga frågor som uppkommer vid införande av nya egendomsobjekt såsom Bitcoins, utsläppsrätter, elcertifikat, stödrättigheter etc. Frågor som särskilt behandlas är i vilken omfattning den befintliga rättsliga regleringen av dessa nya egendomsobjekt är i överensstämmelse med lagstiftningens ändamål. Den rättsliga analysen av uppkomna frågor tar sin utgångspunkt i enskilda rättsområdens frågeställningar men betraktar även slutsatserna i ett bredare, interdisciplinärt rättsligt perspektiv.

Är även aktiv och en av grundarna till Network for Commercial Energy Law (CEL).

Undervisning och kursansvar

Undervisning

 • Affärsjuridiska programmet, Kredit och obeståndsrätt, 15 hp (HT 11-)
 • Affärsjuridiska programmet, Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt, 15 hp (VT 13-VT16)
 • Affärsjuridiska programmet, Affärsrätt, 18 hp (HT13)
 • Fristående kurs, Handelsrätt, 15 hp (VT12-VT14)
 • Fristående kurs, Kredit och exekutionsrätt, 15 hp (HT11-)
 • Handledning av Mastersuppsatser (HT11-)

Kursansvar

 • Affärsjuridiska programmet, Kredit och obeståndsrätt, 15 hp (HT 13-)
 • Avd. för affärsrätts forskarutbildning, The moral philosophy and ethics of jurisprudence, 7,5hp (VT13-)
 • Fristående kurs, Beskattningsrätt, 15 hp (HT12)
 • Civilekonomprogrammet, Beskattningsrätt, 15 hp (HT12)
 • Affärsjuridiska programmet, Skatterätt, 15 hp (HT12)

Övriga uppdrag

 • Forskarutbildningsansvarig vid avdelningen för Affärsrätt, Linköpings universitet, 2012-
 • Ledamot och en av grundarna av Network for Commercial Energy Law (CEL), 2014- 
 • Ledamot för samverkan med Örebro universitet och Karlstads universitet avseende forskarutbildningen, Linköpings universitet, 2012-
 • Biträdande handledare för doktorand Malki Afram, avdelningen för Affärsrätt, Linköpings universitet, 2014- samt Johannes Lerm, avdelningen för Affärsrätt, Linköpings universitet, 2012-

 

Beviljade forskningsanslag 

 • Medel för kompetenshöjande forskning för lektorer, Linköpings universitet, 2012
 • Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning, 2012
 • Tore Alméns minnesfond, 2011
 • Stiftelsen Infina, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB, 2011
 • Stiftelsen TOR/Skattenytt, 2008
 • Stiftelsen TOR/Skattenytt, 2005

Artiklar och nyheter
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Juristutbildning

 • Juris doktorsexamen, Stockholms universitet, 2012
 • Rättsvetenskaplig teoribildning och juridisk metod, 15 hp, Stockholms universitet, 2006
 • Juris kandidatexamen, Stockholms universitet, 2005

Universitetspedagogisk utbildning

 • Handledning av forskarstuderande – avancerad kurs i högskolepedagogik, 4 hp, Linköpings universitet, 2013
 • Universitetspedagogisk kurs (DUO), 4,5 hp, Linköpings universitet, 2012
 • Universitetspedagogisk kurs 2 (UP 2), 4,5 hp, Stockholms universitet, 2010
 • Universitetspedagogisk kurs 1 (UP1), 3 hp, Stockholms universitet, 2006

Annan utbildning

 • Kungliga konstakademin, Stockholm, 1995-1996
 • ICP (International Center of Photography), One-Year Certificate, N.Y., U.S., 1991-1992
 • Praktisk filosofi, 30 hp, Lund universitet, 1989-1990

Visa/dölj innehåll

Senaste publikationer
Visa/dölj innehåll