Jag är doktorand i optimeringslära och arbetar inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet "Optimeringsmetodik för schemaläggning och dimensionering av realtidssystem". Vårt nuvarande fokus ligger på schemaläggning av avioniksystem.

Forskning

Publikationer

2018

Emil Karlsson, Elina Rönnberg, Andreas Stenberg, Hannes Uppman

Heuristic enhancements of a constraint generation procedure for scheduling of avionic systems

Ingår i PATAT 2018: Proceedings of the 12th International Conference of the Practice and Theory of Automated Timetabling

Konferensbidrag

Mathias Blikstad, Emil Karlsson, Tomas Lööw, Elina Rönnberg

An optimisation approach for pre-runtime scheduling of tasks and communication in an integrated modular avionic system

Ingår i Optimization and Engineering

Artikel i tidskrift

2017

Emil Karlsson, Elina Rönnberg

Explicit modelling of multiple intervals in a constraint generation procedure for multiprocessor scheduling

Ingår i Operations Research Proceedings 2017

Konferensbidrag

Mathias Blikstad, Emil Karlsson, Tomas Lööw, Elina Rönnberg

An Optimisation Approach for Pre-Runtime Scheduling of Tasks and Communication in an Integrated Modular Avionic System

Rapport

Mathias Blikstad, Emil Karlsson, Tomas Lööw, Elina Rönnberg

A constraint generation procedure for pre-runtime scheduling of integrated modular avionic systems

Ingår i Proceedings of the 13th Workshop on Models and Algorithms for Planning and Scheduling Problems

Konferensbidrag

2016

Emil Karlsson

The unweighted mean estimator in a Growth Curve model

Studentuppsats (Examensarbete)

2015

Emil Karlsson, Martin Singull

More on explicit estimators for a banded covariance matrix

Ingår i Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica

Artikel i tidskrift

2014

Emil Karlsson

Explicit Estimators for a Banded Covariance Matrix in a Multivariate Normal Distribution

Studentuppsats (Examensarbete)