Potentialen för koldioxidneutral industri i Norden

Att minska koldioxidutsläppen från industrier är viktigt för
att uppnå de globala och nationella klimatmålen, och teknik som bioenergi med koldioxidavskiljning och lagring (bio-CCS) skulle kunna bidra till en
koldioxidneutral industri i Norden. Denna forskning belyser industrins
perspektiv i Sverige och Finland samt vägar mot koldioxidneutralitet.

Negativa utsläppstekniker kan vara en av del av framtidens strategier för att minska energisystemens klimatpåverkan. Bio-CCS är en sådan negativ utsläppsteknik som kan bidra till en koldioxidneutral framtid i Norden. Sverige och Finland har stora punktkällor för biogena utsläpp i industrisektorn vid massa- och pappersbruk och kraftvärmeverk, och Norge har koldioxidlagringskapacitet under havsbotten. Trots dessa förutsättningar finns det dock många andra dimensioner att överväga.

Detta projekt undersöker de potentiella utmaningarna och möjligheterna för bio-CCS i Norden, inklusive politiska, tekniska, miljömässiga och sociala aspekter. Dessutom ger denna forskning utrymme för aktörer att sammankalla och diskutera klimatförändringsansvar och avvägningar mellan olika framtidsscenarier. Genom intervjuer, workshops med nyckelaktörer, litteraturstudier och policyanalys visar detta projekt de underliggande spänningarna och komplexiteten i att uppnå en koldioxidneutral industri.

Detta doktorandprojekt finansieras av Energimyndigheten i Forskarskola Energisystem genom projektet, “An integrative systems approach to a carbon neutral industry.” Som jag gör i samarbete med Adrian Lefvert från KTH. Jag är även medlem i forskargruppen, Linköping University Negative Emission Technologies (LUNETs).

Publikationer

2022

2021

Forskning

Undervisning

  • Delkursansvarig för kursen Hållbar utveckling i det globala sammanhanget, 746G54, hösten 2019, hösten 2020 och hösten 2021.
  • Lärare i Geografi teori och metoder, 93GE53, hösten 2019, hösten 2020 och hösten 2021.

CV

2018-
Doktorand, Tema Miljöförändring, Linköpings universitet 

2011-2013
Masterexamen  Science for Sustainable Development, Linköpings universitet

2006-2010
Kandidatexamen i Sociologi och Miljöstudier, Whitman College, Washington, USA

Relaterad information

Handledare

Nyheter

Organisation