Presentation

Tillsammans med mina kollegor i nationella
studentrekryteringsteamet arbetar jag med att genomföra marknadsförande aktiviteter som har till syfte att få presumtiva studenter att slutligen söka en utbildning på LiU.

Huvudsakliga ansvarsområden:

  • Projektledare för kampanjplanering gentemot presumtiva studenter. 
  • Utför strategiskt kommunikationsarbete.
  • Målgruppsanalyser.
  • Medieplanering.