Presentation

Eric Daniel Głowacki erhöll dubbla examina i kemi och historia (BSc/MSc), från University of Rochester, USA, 2009 respektive 2010.

Kemi-examensarbetet i Christine W. Tangs grupp fokuserade på små molekylära organiska halvledare. I Rochester arbetade han även med optiska material, så kallade flytande kristaller, vid Laboratory for Laser Energetics från 2007 till 2010.

Han tog sin doktorsexamen 2013 vid Johannes Kepler University i Linz, Österrike, under handledning av Serdar Sariciftci och Siegfried Bauer, med en avhandling om vätebindade halvledare och mjuk elektronik. Därefter följde en tid som postdoktor i Linz ägnad åt dessa ämnen.

År 2015 utsågs han till universitetslektor (Assistent Professor) i fysikalisk kemi vid Johannes Kepler University, med forskning inriktad på organiska kristallina nanomaterial och dess tillämpningar inom bioelektronik och fotokemi.

I november 2016 flyttade han sin forskningsgrupp till Linköpings Universitet i Sverige som fellow vid Wallenbergs centrum för molekylärmedicinsk forskning, och är nu baserad på Laboratoriet för Organisk Elektronik, LOE, på Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Gruppen fokuserar på syntes och tillämpningar av organiska halvledande nanokristaller inom ramarna för bioelektronik och elektrokemiska system. Dessutom utförs även forskning inom området av porösa halvledare och nya oorganiska/organiska hybridmaterial och komponenter.

Utöver forskningsaktiviteterna i gruppen är Eric intresserad av vetenskapshistoria och särskilt utvecklingen av modern syntetisk kemi under 1800-talet. Erics modersmål är polska och engelska. Han talar även flytande ryska, tjeckiska och tyska, och är nu engagerad i att lära sig svenska.

Publikationer

2017

Renata Rybakiewicz, Eric Glowacki, Lukasz Skorka, Sandra Pluczyk, Pawel Zassowski, Dogukan Hazar Apaydin, Mieczyslaw Lapkowski, Malgorzata Zagorska, Adam Pron

Low and High Molecular Mass Dithienopyrrole-Naphthalene Bisimide Donor-Acceptor Compounds: Synthesis, Electrochemical and Spectroelectrochemical Behaviour

Artikel i tidskrift

Dogukan H. Apaydin, Monika Gora, Engelbert Portenkirchner, Kerstin T. Oppelt, Helmut Neugebauer, Marie Jakesoya, Eric D. Glowacki, Julia Kunze-Liebhaeuser, Malgorzata Zagorska, Jozef Mieczkowski, Niyazi Serdar Sariciftci

Electrochemical Capture and Release of CO2 in Aqueous Electrolytes Using an Organic Semiconductor Electrode

Artikel i tidskrift

2016

Eva Miglbauer, Nicola Demitri, Markus Himmelsbach, Uwe Monkowius, Niyazi S. Sariciftci, Eric Glowacki, Kerstin T. Oppelt

Synthesis and Investigation of N,N-benzylated Epindolidione Derivatives as Organic Semiconductors

Artikel i tidskrift

Relaterad information