Presentation

Eric Daniel Głowacki erhöll dubbla examina i kemi och historia (BSc/MSc), från University of Rochester, USA, 2009 respektive 2010.

Kemi-examensarbetet i Christine W. Tangs grupp fokuserade på små molekylära organiska halvledare. I Rochester arbetade han även med optiska material, så kallade flytande kristaller, vid Laboratory for Laser Energetics från 2007 till 2010.

Han tog sin doktorsexamen 2013 vid Johannes Kepler University i Linz, Österrike, under handledning av Serdar Sariciftci och Siegfried Bauer, med en avhandling om vätebindade halvledare och mjuk elektronik. Därefter följde en tid som postdoktor i Linz ägnad åt dessa ämnen.

År 2015 utsågs han till universitetslektor (Assistent Professor) i fysikalisk kemi vid Johannes Kepler University, med forskning inriktad på organiska kristallina nanomaterial och dess tillämpningar inom bioelektronik och fotokemi.

I november 2016 flyttade han sin forskningsgrupp till Linköpings Universitet i Sverige som fellow vid Wallenbergs centrum för molekylärmedicinsk forskning, och är nu baserad på Laboratoriet för Organisk Elektronik, LOE, på Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Gruppen fokuserar på syntes och tillämpningar av organiska halvledande nanokristaller inom ramarna för bioelektronik och elektrokemiska system. Dessutom utförs även forskning inom området av porösa halvledare och nya oorganiska/organiska hybridmaterial och komponenter.

Utöver forskningsaktiviteterna i gruppen är Eric intresserad av vetenskapshistoria och särskilt utvecklingen av modern syntetisk kemi under 1800-talet. Erics modersmål är polska och engelska. Han talar även flytande ryska, tjeckiska och tyska, och är nu engagerad i att lära sig svenska.

Publikationer

2017

Stepan Demchyshyn, Janina Melanie Roemer, Heiko Groiss, Herwig Heilbrunner, Christoph Ulbricht, Dogukan Apaydin, Anton Boehm, Uta Ruett, Florian Bertram, Guenter Hesser, Markus Clark Scharber, Niyazi Serdar Sariciftci, Bert Nickel, Siegfried Bauer, Eric Glowacki, Martin Kaltenbrunner

Confining metal-halide perovskites in nanoporous thin films

Ingår i Science Advances

Artikel i tidskrift

Mykhailo Sytnyk, Marie Jakesova, Monika Litvinukova, Oleksandr Mashkov, Dominik Kriegner, Julian Stangl, Jana Nebesarova, Frank W. Fecher, Wolfgang Schoefberger, Niyazi Serdar Sariciftci, Rainer Schindl, Wolfgang Heiss, Eric Glowacki

Cellular interfaces with hydrogen-bonded organic semiconductor hierarchical nanocrystals

Ingår i Nature Communications

Artikel i tidskrift

Dogukan H. Apaydin, Monika Gora, Engelbert Portenkirchner, Kerstin T. Oppelt, Helmut Neugebauer, Marie Jakesoya, Eric D. Glowacki, Julia Kunze-Liebhaeuser, Malgorzata Zagorska, Jozef Mieczkowski, Niyazi Serdar Sariciftci

Electrochemical Capture and Release of CO2 in Aqueous Electrolytes Using an Organic Semiconductor Electrode

Ingår i ACS Applied Materials and Interfaces

Artikel i tidskrift

Renata Rybakiewicz, Eric Glowacki, Lukasz Skorka, Sandra Pluczyk, Pawel Zassowski, Dogukan Hazar Apaydin, Mieczyslaw Lapkowski, Malgorzata Zagorska, Adam Pron

Low and High Molecular Mass Dithienopyrrole-Naphthalene Bisimide Donor-Acceptor Compounds: Synthesis, Electrochemical and Spectroelectrochemical Behaviour

Ingår i Chemistry - A European Journal

Artikel i tidskrift

Marek K. Weclawski, Marie Jakesova, Martyna Charyton, Nicola Demitri, Beata Koszarna, Kerstin Oppelt, Serdar Sariciftci, Daniel T. Gryko, Eric Glowacki

Biscoumarin-containing acenes as stable organic semiconductors for photocatalytic oxygen reduction to hydrogen peroxide

Ingår i Journal of Materials Chemistry A

Artikel i tidskrift

Min forskningsverksamhet

Relaterad information