Fotografi av Erik Järnland

Erik Järnland

Forskningsassistent

Involverad i ett forskningsprojekt om lokal och regional krishantering under Covid pandemin. Därtill är jag del av den interdisciplinära forskargruppen DINO, som fokuserar på samspel mellan samhällets digitalisering och politiska strukturer.

Forskning

Organisation