Presentation

Som teknisk chef på Norrköpings Visualiseringscenter C har Erik Sundén det övergripande ansvaret för installation, drift och underhåll av den tekniska infrastrukturen i visualiseringsmiljöerna, framförallt dom-teatern och andra miljöer i Visualiseringscenter C med fokus på virtual reality. Han ansvarar således för C-Tech gruppen, som består av teknisk kunniga ingenjörer och forskare som bland annat bedriver teknisk jourverksamhet för centret.

Erik är även aktiv utvecklare i de flesta projekten som använder miljöerna och ansvarar/bedriver egen utveckling av open-source verktyg för att göra det enklare för alla att använda de teknisk avancerade miljöerna, med primärt fokus på realtidsapplikationer.

Inom området immersiv visualisering bedriver han diverse produktioner samt forskningsprojekt, med målet att lyfta centrets utbud samt öka inspirationen om visualisering och vetenskap för centrets besökare. Har sedan 2010 en examen från civilingenjörsutbildningen i Medieteknik på Linköpings universitetet.

Publikationer

2017

Erik Sundén, Ingemar Lundgren, Anders Ynnerman

Hybrid Virtual Reality Touch Table: An immersive collaborative platform for public explanatory use of cultural objects and sites.

Ingår i GCH'17 proceedings, EUROGRAPHICS Workshop on Graphics and Cultural Heritage

Konferensbidrag

2015

Erik Sundén, Timo Ropinski

Efficient Volume Illumination with Multiple Light Sources through Selective Light Updates

Ingår i 2015 IEEE Pacific Visualization Symposium (PacificVis)

Konferensbidrag

Erik Sundén, Peter Steneteg, Sathish Kottravel, Daniel Jönsson, Rickard Englund, Martin Falk, Timo Ropinski

Inviwo - An Extensible, Multi-Purpose Visualization Framework

Ingår i 2015 IEEE Scientific Visualization Conference (SciVis)

Konferensbidrag

Erik Sundén, Sathish Kottravel, Timo Ropinski

Multimodal volume illumination

Ingår i Computers & graphics

Artikel i tidskrift

Sathish Kottravel, Martin Falk, Erik Sundén, Timo Ropinski

Coverage-Based Opacity Estimation for Interactive Depth of Field in Molecular Visualization

Ingår i IEEE Pacific Visualization Symposium (PacificVis 2015)

Konferensbidrag

Relaterad information