Presentation

I mitt arbete som programansvarig och undervisande lärare på Folkhögskollärarprogrammet är jag särskilt intresserad av frågor som har att göra med hur denna utbildning på bästa sätt kan utbilda studenter för att svara upp mot de behov som folkhögskolans deltagare har, men också bidra till ett engagemang för skolformens utveckling.  Jag arbetar också med kompetensutveckling av verksamma folkhögskollärare och skolledare och har ett intresse för professionsutveckling för dessa grupper.
 

Mitt forskningsintresse handlar om videofilmad egen undervisning som ett verktyg för lärarstudenters och lärares reflektion och hur detta bidrar till professionell utveckling. Jag har även haft följeforskningsuppdrag inom ramen för ett nationellt ESF-projekt med studieförbund som projektansvariga. Projektet syftade till att öka anställningsbarheten för människor långt från arbetsmarknaden. 

Utöver detta arbetar jag med uppdragsutbildningar och fortbildningsdagar för folkhögskolan och är kursansvarig för den uppdragskurs på 7,5 hp (Folkhögskolans idé och pedagogik) som vänder sig till folkhögskolans pedagogiska personal. 

Forskningsprojekt, grupper och nätverk 

Ingår i forskningsmiljön för vuxenpedagogik och folkbildning. 

Ledamot i MIMER-rådet, MIMER är det nationella programmet för folkbildningsforskning. 

CV 

Magisterexamen 1996 

Folkhögskollärarexamen 1983 

Filosofie doktorsexamen 2013

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2018

2017

2016

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2018

2017

2016

Medarbetare
Visa/dölj innehåll