Fotografi av Eva Jönsson

Eva Jönsson

HR-partner

I min roll som HR-partner eftersträvar jag att alltid ge ett professionellt och nära stöd till institutionens chefer och medarbetare i HR-frågor.

I min roll som HR-partner representerar jag universitetet som arbetsgivare och är en del av LiU:s HR-funktion.

Mitt uppdrag är att arbeta brett med HR-frågor. Jag coachar och stöttar chefer, medarbetare och grupper med bland annat:

  • rekrytering och anställningsvillkor
  • hälsa och rehabilitering
  • arbetsmiljö och lika villkor

Du är välkommen att kontakta mig om du har HR-relaterade frågor som rör Institutionen för Tema. Jag nås enklast via e-post.

Organisation