Presentation

Jag jobbar strategiskt och operativt med kommunikation och marknadsföring främst på Prioriteringscentrum men hjälper också  Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi med att underhålla deras hemsida samt vara redaktör för deras nyhetsbrev. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Projektledare för konferenser och seminarier
  • Arbetar med webb och sociala medier
  • Tar fram informationsmaterial som verksamhetsberättelse, konferensmaterial, rapporter mm samt också marknadsföringsmaterial (från ax till limpa)
  • Redaktör för nyhetsbrev
  • Fotografering samt filmproduktion

Uppdrag

Internkonsult som kommunikatör på HMV på Avdelningen för samhälle och hälsa
Tillhör Kommunikations- och marknadsavdelningen

Nätverk

  • NIK - Nätverk för Institutionernas Kommunikation
  • MEDKOM - Kommunikatörer inom medicinsk fakultet/Campus US

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

1987, Linjen Marknadskommunikation med Marknadsföring, Linnéuniversitetet

2004, Kreativt skrivande - inom Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet

2017, Strategisk kommunikation - inom Medie- och kommunikationsvetenskap, Mittuniversitetet

2019, Strategisk kommunikation i sociala medier - inom Medie- och kommunikationsvetenskap, Mittuniversitetet

2019, Journalistik, Video för sociala medier, Mittuniversitetet

Övrigt
Utbildad inom grafisk produktion, inköp och försäljning genom ett antal företagsutbildningar.

 

Kollegor
Visa/dölj innehåll

Om Prioriteringscentrum
Visa/dölj innehåll

Om Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi
Visa/dölj innehåll