Presentation

Jag jobbar strategiskt och operativt med kommunikation och marknadsföring främst på Prioriteringscentrum men hjälper också  Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi med deras kommunikationsarbete.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Projektledare för konferenser och seminarier
  • Arbetar med webb och sociala medier
  • Tar fram informationsmaterial som verksamhetsberättelse, konferensmaterial, rapporter samt diverse marknadsföringsmaterial (från ax till limpa)
  • Redaktör för nyhetsbrev
  • Fotografering samt filmproduktion

Uppdrag

Internkonsult som kommunikatör på HMV på Avdelningen för samhälle och hälsa
Tillhör Kommunikations- och marknadsavdelningen

Nätverk

  • NIK - Nätverk för Institutionernas Kommunikation
  • MEDKOM - Kommunikatörer inom medicinsk fakultet/Campus US

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

1982, Engelska, Lunds universitet
1983, YH utbildning, Ekonomi/Språk, Malmö Borgarskola
1987, Linjen för Marknadskommunikation med Marknadsföring, Linnéuniversitetet (numera Marknadsföringsprogrammet)
1989, Diplomerad inköpare, KF Handel AB
2004, Kreativt skrivande - inom Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet
2007, Technical writing - Att skriva teknisk engelska, Språkbruket Education AB
2014, Strategisk Internkommunikation och Storytelling, Företagsuniversitetet
2017, Strategisk kommunikation - inom Medie- och kommunikationsvetenskap, Mittuniversitetet
2019, Strategisk kommunikation i sociala medier - inom Medie- och kommunikationsvetenskap, Mittuniversitetet
2019, Journalistik, Video för sociala medier, Mittuniversitetet
2020, Elements of AI - Grunderna i artificiell intelligens, Linköpings universitet

Övrigt
Utbildad inom grafisk produktion,webb, inköp och försäljning genom ett antal företagsutbildningar.

 

Kollegor på Medicinska fakulteten
Visa/dölj innehåll

Om Prioriteringscentrum
Visa/dölj innehåll

Om Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi
Visa/dölj innehåll