Presentation

Jag jobbar strategiskt och operativt med kommunikation främst på Prioriteringscentrum och ansvarar för deras kommunikation.
Jag projektleder konferenser, är redaktör för nyhetsbrev, producerar och publicerar innehåll på webbplatser samt i sociala medier. Jag ansvarar också för innehåll och produktion av olika typer av tryckt och elektroniskt material.
I grunden är jag utbildad marknadskommunikatör och har en lång och bred erfarenhet som detta ifrån olika arbeten inom näringslivet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Projektledare för konferenser och seminarier
  • Arbetar med webb och sociala medier
  • Producerar informationsmaterial som verksamhetsberättelse, konferensmaterial, rapporter mm 
  • Redaktör för nyhetsbrev
  • Fotografering samt filmproduktion

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

1987, Linjen Marknadskommunikation med Marknadsföring, Linnéuniversitetet (tidigare Högskolan i Växjö)

2004, Kreativt skrivande - inom Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet

2017, Strategisk kommunikation - inom Medie- och kommunikationsvetenskap, Mittuniversitetet

Övrigt
Utbildad inom grafisk produktion, inköp och försäljning genom ett antal företagsutbildningar.

 

Visa/dölj innehåll

Om Prioriteringscentrum
Visa/dölj innehåll