Presentation

Som samordnare vid MIT är mitt uppdrag att samordna verksamheten och ge stöd till avdelningens ledning och medarbetare. 
Jag arbetar med ekonomiskt och administrativt stöd till forskargrupper inom MIT. 

Det innebär att bistå forskarna i ansökningsprocesser med budget och kontakter med finansiärerna och för beviljade projekt ansvar för budget och ekonomiska uppföljningar (internt och externt). 

Jag samordnar alla förekommande ärenden kring avdelningens forskarstuderande.
I min roll sitter jag även som sekreterare i styrelsen för Visualiseringscenter C.

Relaterad information Visa/dölj innehåll