Presentation

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Examensutfärdande för Filosofiska fakulteten.

Interna uppdrag:

LADOK studieadministration för filosofiska fakulteten.

  • Lägger upp programplaner för utbildningar inför varje termin.
  • Lägger in tröskelvillkor samt gör uppflyttningar för resp program inför varje termin.
  • Lägger in nya kurser för programmen.
  • Lägger upp provkoder efter institutionernas önskemål.
  • Lägger in särskilda beslut i anteckningsfunktionen.
  • Hjälper institutioner med specialfall av registreringar.
  • Inläggning av examinatorer.