Djup hjärnstimulering med finita elementmodeller

Jag är verksam inom Medicinsk teknik, och kommer ursprungligen från Mexico, där jag tog min kandidatexamen i Electronic Engineering. År 2018 tog jag min doktorsexamen i medicinsk teknik vid Linköpings universitet. 

Min forskning fokuserar på jämförelser mellan djup hjärnstimulering med hjälp av finita elementmetoder. Ett av de viktigaste målen med min forskning är att korrelera de elektriska fälten som simuleras med de kliniska utkomsterna hos enskilda patienter. 

Sedan introduktionen av djup hjärnstimulering har tekniken dominerats av Medtronic-system som används i spänningsläge och genererar ett symmetriskt spänningsfält. På senare år har nya system för djup hjärnstimulans blivit tillgängliga för patienter, och andra är under klinisk prövning.

Baserad på den finita elementmodellen har vår nuvarande forskning målsättningen att utvärdera ledningens utformning, driftläget och vävnadens impedans i olika system för djup hjärnstimulering. 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Forskningsverksamhet
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Senaste publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2018

2016

Organisationstillhörighet
Visa/dölj innehåll