Djup hjärnstimulering med finita elementmodeller

Jag är doktorand i Medicinsk teknik, och ursprungligen från Mexico, där jag tog min kandidatexamen i Electronic Engineering. År 2013 tog jag min masterexamen i medicinsk teknik vid Linköpings universitet. 

Min forskning fokuserar på jämförelser mellan djup hjärnstimulering med hjälp av finita elementmetoder. Ett av de viktigaste målen med min forskning är att korrelera de elektriska fälten som simuleras med de kliniska utkomsterna hos enskilda patienter. 

Sedan introduktionen av djup hjärnstimulering har tekniken dominerats av Medtronic-system som används i spänningsläge och genererar ett symmetriskt spänningsfält. På senare år har nya system för djup hjärnstimulans blivit tillgängliga för patienter, och andra är under klinisk prövning.

Baserad på den finita elementmodellen har vår nuvarande forskning målsättningen att utvärdera ledningens utformning, driftläget och vävnadens impedans i olika system för djup hjärnstimulering. 

Forskningsverksamhet

Senaste publikationer

2016

Fabiola Alonso, Malcolm Latorre, Nathanael Göransson, Peter Zsigmond, karin Wårdell

Investigation into Deep Brain Stimulation Lead Designs: A Patient-Specific Simulation Study

Ingår i Brain Sciences

Artikel i tidskrift

Fabiola Alonso, Malcolm Latorre, Nathanael Göransson, Peter Zsigmond, Karin Wårdell

Investigation into Deep Brain Stimulation Lead Designs: a Patient-specific Simulation Study

Ingår i Brain Sciences

Artikel i tidskrift

Simone Hemm-Ode, Daniela Pison, Fabiola Alonso, Ashesh Shah, Jérôme Coste, Jean-Jacques Lemaire, Karin Wårdell

Patient-Specific Electric Field Simulations and Acceleration Measurements for Objective Analysis of Intraoperative Stimulation Tests in the Thalamus

Ingår i Frontiers in Human Neuroscience

Artikel i tidskrift

Organisationstillhörighet

Medarbetare