Forskningsprojekt: att undervisa naturvetenskap till nyanlända elever i en svensk kontext 

Pojke. Foto Fatma Aslan Varje nyanländ elev kommer till det nya landet med sitt eget språk, egen skolbakgrund och egna livserfarenheter. De har varierande lingvistisk, utbildnings- och kulturell bakgrund. Utifrån dessa förutsättningar behöver eleverna hantera utmaningen att på ett nytt språk utveckla sina kunskaper och anpassa sig till en ny miljö i ett nytt skolsystem. 1966 lanserades studiehandledning som en pedagogisk idé för att på ett lämpligt sätt hjälpa nyanlända elever. I min forskning fokuserar jag på studiehandledningstillfällen med nyanlända elever i svenska skolor.

Publikationer

Forskning

Undervisning

 • Biträdande kursansvarig på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, kursen Kemi  
 • Handledare på mastersprogram inom det utbildningsvetenskapliga området, inriktning yngre barns lärande, kursen Examensarbete
 • Handledare på magisterprogram, kursen Magisteruppsats i utomhuspedagogik
 • Handledare på förskollärarprogrammet, kursen Examensarbete inom det förskolepedagogik området
 • Lärare och examinator på förskollärarprogrammet, kursen Teknik och naturvetenskap - inne, ute, borta och hemma
 • Lärare på magisterprogram, kursen Utomhuspedagogik i teori och praktik
 • Examinator på förskollärarprogrammet, kursen Barns språkliga utveckling och kommunikation
 • Labb-assistent och lärare på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, kursen Naturvetenskap
 • Labb-assistent och examinator på civilingenjörsprogrammet i elektronikdesign, kursen Mekanik och vågfysik
 • Gästföreläsare i utländska lärares vidareutbildning ULV, kursen Svenska språket som verktyg för studier och arbete i skolan
 • Lärare i ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, kursen Samhällskunskap   

CV

CV i korthet

 • 2018 - pågående: Doktorand vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) – Teknik, naturvetenskap och didaktik (TekNaD), Linköpings universitet.
 • 2016 - 2018: Studiehandledare och modersmålslärare i Linköpings kommun.
 • 2014 - 2016: Masterexamen i Miljö- och utomhuspedagogik och friluftsliv, Linköping, Sweden.
 • 2012 - 2014: Masterexamen i Science education, OMU University, Samsun, Turkiet
 • 2008 - 2012: Kandidatexamen i Science education, Gazi University, Ankara, Turkiet

 


Organisation