Fotografi av Fredrik Söderström

Fredrik Söderström

Universitetslektor

Min utgångspunkt är att jag hävdar att tekniken oftast i sig i stort kan ses som oproblematisk – det är istället när den hamnar i händerna på människor i organisationer som det börjar hända intressanta och inte sällan problematiska saker.

Elektronisk identifiering inom offentlig sektor

Elektronisk identifiering (eID) är en väldigt liten IT-baserad företeelse i vårt samhälle men dess nytta är oerhört stor. Den har knappast fått någon större uppmärksamhet men i grunden utgör eID en av grundstenarna inom utvecklingen av den moderna elektroniska förvaltningen.

Utan eID skulle vi inte kunna deklarera via webben eller anmäla vård av sjuka barn via en app. Eftersom praktiken visar på att införanden av eID inom offentlig sektor är problematiska gör detta mitt forskningsområde mycket intressant och relevant. Mitt grundläggande forskningsintresse kan därmed kopplas till sociala och organisatoriska aspekter av informations och kommunikationsteknik och jag har en fast tro på att nyttig forskning sker i nära samverkan och dialog med den praktik som studeras.

 

Undervisning

Undervisningen ser jag som en unik möjlighet att få kombinera mina personliga och yrkesmässiga erfarenheter och forskarkompetens med våra studenters perspektiv för att på bästa sätt förbereda dem i sin kommande profession som systemvetare.

Publikationer

2022

2021

2020

Daniel Toll, Fredrik Söderström (2020) What is this 'RPA' they are selling? Proceedings of Ongoing Research, Practitioners, Posters, Workshops, and Projects at EGOV-CeDEM-ePart 2020, s. 365-370, Artikel 38

2019

2018

2017

2016

Forskning

Organisation