Textila tekniker samt textilens sociala kontext och historia

Min konstnärliga praktik och forskning kännetecknas av olika former av metoder och teorier, den är personlig och kontextbunden.

Under en lång period har jag, genom ett urval av textila tekniker studerat textilens sociala kontext och historia. Min strävan ligger i att kommunicera genom materialet och tekniken. Detta arbete sker individuellt och i processer tillsammans med andra.

Undervisning

I undervisningen är min avsikt att åskådliggöra hantverkets traditionella och funktionella aspekter samt dess och konceptuella möjligheter.

Inom kurserna arbetar jag med riktning mot ett medvetet och målinriktat gestaltande inom olika teman, främst med fokus på experimentella förhållningssätt och konstnärliga processer i textila material och tekniker.

Undervisningen inrymmer praktiska och teoretiska perspektiv, vilka sker i växelverkan mellan gestaltande i material och vetenskapliga metoder, teorier, frågor och begrepp.

Hållbar utveckling

Jag intresserar mig för hållbar utveckling i relation till produktion och konsumtion av föremål ur ett historiskt perspektiv, i vår egen tid och med ett perspektiv på de globala utmaningar vi står inför.

Uppdrag och samverkanVisa/dölj innehåll

Uppdrag inom utbildning

  • Programansvarig för kandidatprogrammet Slöjd, hantverk och formgivning. Kvalitetssäkring av programmet, företräder programmet i olika sammanhang inom och utom akademin, utveckling av pedagogiska frågor och programmets pedagogiska profil, kunskaps- och kompetensutveckling, ekonomiskt ansvar. 
  • Uppdrag för att ta fram ett nytt utbildningsprogram inom Form (2019–2122) utvecklingen av ett nytt kandidatprogram vid Filosofiska fakulteten inom formgivning. Utveckling av utbildningsplan och programinnehåll.

Samverkan

  • Fiber art Sweden (2013–) medlem i Fiber Art Sweden, FAS, ett nätverk med konstnärer som verkar med textila medel och metoder och som främjar diskussionen och idéutbytet i den textila intressesfären.
  • Styrelse Östergötlands Läns Hemslöjdsförening, ordinarie ledamot (2020–)

Mer om min konst

Forum för form, estetik och gestaltning

(2020–) Ansvarig för utveckling mellan gestaltande perspektiv, grundutbildning och forskning inom en akademisk utbildning för form och hantverk.

 

SeminariumVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

Jag är programansvarig för Slöjd, hantverk och formgivningsprogrammet och undervisar inom olika kurser inom textilslöjd på lärarutbildningen. 

NyheterVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll