Forskningsbakgrund

Under mer än tio år har jag forskat om politiska proteströrelser och politisk teori. Jag har studerat den samiska anti-koloniala rörelsen under tidigt 1900-tal, framförallt kring hur föreställningar om samernas rumsliga och tidsliga tillhörighet bidrog till en rasifierad diskurs. Inom politisk teori har jag diskuterat hur föreställningar om tid påverkar politisk mobilisering och retorik. Hur framställer en politisk aktör framtiden? Vem kan hävda historisk tillhörighet i en politisk gemenskap? Vilka former av förändringar i nuet är möjliga att föreställa sig? I min avhandling "Speaking Other Times", undersöker jag hur föreställningar om tid kan användas både för dominerande och frihetsgörande syften.

Pågående forskning

Inom ramen för min postdok så är jag en del av två tvärvetenskapliga projekt som analyserar barn som politiska aktörer: Att växa upp i en varmare värld, som undersöker den politiska estetiken hos Fridays for Future, och Ungas representation i världspolitiken, som studerar barn och ungas roll i internationella relationer och global governance.

Undervisning

Undervisningen är en av mina främsta drivkrafter och jag har omfattande erfarenhet av att undervisa i retorik, media, och politisk teori. På Tema Barn kommer jag att handleda mastersuppsatser.

Övriga samarbeten

Generellt är jag intresserad av internationalisering av pedagogik och forskning. Jag är medgrundare av International Rhetoric Workshop (IRW) och har gjort längre gästvistelser vid University of Washington och Northwestern University. Jag framträder ofta i media och under många år medverkade jag också i UR:s TV- och radioproduktion Retorikmatchen. Just nu är jag redaktör för temanumret ”Bending Time” för Rhetoric Society Quarterly.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

I media Visa/dölj innehåll

Kan en bra berättelse rädda planeten?

Frida Buhre intervjuas i Aftonbladets artikel om filmen ”Greta” och symbolernas betydelse för en fossilfri framtid.

”Sluta säga till oss att det är lugnt”

Klimatförändringarna har nått domstolarna. Över världen växer antalet rättsprocesser i spåren av uppmärksammade segrar för klimatrörelsen där Nederländerna och Tyskland tvingats vässa sina insatser. I Sverige förbereder ett nätverk med barn och unga en stämning av staten. Fältbiologerna Axel Eriksson, Gabriel Malmer och Sofie von Schenck stöder fallet. Frida Buhre medverkar i artikel i Sydsvenskan.

Så gör du en skylt till skolstrejken

Ska du skolstrejka för klimatet på fredag? Här är fem tips att tänka på när du gör ditt plakat. Flera av tipsen kommer från Frida Buhre.

Organisation Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll