Presentation

I uppdraget som lokalplanerare för lokalförsörjningsenheten finns tydliga krav på att förse Linköpings universitets verksamheter med ändamålsenliga lokaler. Jag jobbar med att skapa goda miljöer för både studenter och personal. Jag är en länk mellan fastighetsägarna och LiUs verksamheter och ser till att behoven uppfylls och att vi har effektiva och ändamålsenliga lokaler.

Arbetsuppgifter:

Som huvudprojektledare för projektet Campus LiU planerar och leder jag projektgruppens arbete i de olika etapper som projektet innehåller. Målet med projektet är att samla universitetsförvaltningen på ett ställe på campus Valla, samla all studentservice i ett hus tillsammans med framtidens bibliotek samt att skapa ett samverkanshus. Projektet beräknas slutföras år 2020.

Uppdrag:

  • Huvudprojektledare för Campus LiU.  

Min avdelningVisa/dölj innehåll