Presentation

Jag tillhör avdelningen Barnafrid, som är ett nationellt kunskapscentrum om barn och våld. Där är jag en av flera medverkande forskare i en stor forskningsstudie som Barnafrid och Linköpings universitet genomför om hälsa hos barn på flykt: Den långa resan.

Jag är också ansvarig för två kurser. En utbildning för universitets-/ högskolelärare om att undervisa om våld mot barn på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. Den andra kursen, Barnmisshandel och sexuella övergrepp, vänder sig till yrkesverksamma som möter barn. 

I grunden är jag psykolog men har senare kommit att arbeta alltmer inom folkhälsovetenskapliga området. Till exempel hade min forskarutbildning hade en epidemiologisk och folkhälsovetenskaplig inriktning. Det innebär att jag bla är intresserad av att applicera ett folkhälsoperspektiv på problem som drabbar individer, så som psykisk ohälsa, våld, eller beroenden, för att på så sätt också förstå hur vi kan förhindra och förebygga att människor drabbas av sådana problem.

Innan jag började på Linköpings Universitet arbetade jag på Rädda Barnen som tematisk rådgivare om barns våldsutsatthet. Dessförinnan har jag arbetat i ungefär 15 år med frågor om spelproblem och andra missbruk/beroenden samt psykisk ohälsa hos ungdomar i olika verksamheter. Dels som utredare på Statens folkhälsoinstitut respektive Folkhälsomyndigheten med frågor om spelproblem, och som klinisk psykolog med barn och ungdomar med psykisk ohälsa och missbruk.

Jag disputerade på Karolinska Institutet 2015 med en avhandling om incidens av och riskfaktorer för spelproblem hos ungdomar. I min avhandling använde jag epidemiologiska metoder på ett socialt och psykologiskt område, och undersökte bland annat betydelsen av tidig psykisk ohälsa, våldsutsatthet och skolresultat för risken att utveckla senare spelproblem för unga tjejer och killar.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2017

2015

ForskningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll