Genus och hälsa

Jag arbetar som lärare på Sjuksköterskeprogrammet och har fokus på genusfrågor.

Min forskning finns inom Vårdvetenskap. Pågående projektet; Sexuella trakasserier inom vården. Sexualitet & Sexuell hälsa. Normkritiskt perspektiv på vården.

Integrering av genus med mångfaldsperspektiv

Jag har genom min befattning uppdraget att införa en så kallad strimma på Sjuksköterskeprogrammet. Strimman kallas ”Integrering av genus med mångfaldsperspektiv”. Arbetet har bland annat resulterat i att vi från hösten 2009 har genuskategorier på alla kurser. Genuskategorier, t.ex. kön, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder, finns i kursernas lärandemål inklusive scanarier.

Utbildningsprogram
Visa/dölj innehåll

Uppdrag
Visa/dölj innehåll

Jag är ledamot i Forum för genus och jämställdhet, Linköpings universitet, och i fackförbundet ST.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Urval av publikationer
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll