Genus och hälsa

Jag arbetar som lärare på Sjuksköterskeprogrammet och har fokus på genusfrågor.

Min forskning finns inom Vårdvetenskap. Pågående projektet; Sexuella trakasserier inom vården. Sexualitet & Sexuell hälsa. Normkritiskt perspektiv på vården.

Integrering av genus med mångfaldsperspektiv

Jag har genom min befattning uppdraget att införa en så kallad strimma på Sjuksköterskeprogrammet. Strimman kallas ”Integrering av genus med mångfaldsperspektiv”. Arbetet har bland annat resulterat i att vi från hösten 2009 har genuskategorier på alla kurser. Genuskategorier, t.ex. kön, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder, finns i kursernas lärandemål inklusive scanarier.

Utbildningsprogram

Uppdrag

Jag är ledamot i Forum för genus och jämställdhet, Linköpings universitet, och i fackförbundet ST.

Publikationer

Urval av publikationer

Heteronormativity in health care education programs

Författare: Gerd Röndahl

Publ 2011
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Students inadequate knowledge about lesbian, gay, bisexual and transgender persons

Författare: Gerd Röndahl

Publ 2009
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Lesbians and gay mens narratives about attitudes in nursing

Författare: Gerd Rondahl

Publ 2009
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Relaterat innehåll