Varierande administrativa arbetsuppgifter

Jag arbetar som administratör, registrator och arkivsamordnare vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV). Mina arbetsuppgifter varierar från dag till dag. 

Vissa dagar är fokus på rapportering av studieresultat i studieadministrativa systemet Ladok eller utlämning av tentamensresultat till studenterna. Andra dagar kan fyllas med registrering av handlingar i universitetets ärendehanteringssystem LiUdok.

Som arkivsamordnare vid institutionen förtecknar jag löpande de arkivboxar som sedan placeras i arkivet.

Uppdrag och internt nätverk vid ISV
Visa/dölj innehåll

Uppdrag

  • Kontaktperson för studieadministrativa systemet Ladok.
  • Utrymningsledare för ett visst område i Bomullsspinneriet.
  • Utbildad i Hjärt- och lungräddning och Första hjälpen.


Internt nätverk vid ISV

Gruppen för utbildningsadministration

Jag arbetar med administration inom dessa verksamheter
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll