LiU Relation - för ökad samverkan mellan universitet och företag och samhälle

Jag, och mina kollegor på LiU Relation, arbetar som kontaktpersoner/mäklare för LiU-samverkan och vi befinner oss både inom och (för min egen del) mest utanför campus - och diskuterar samarbetsmöjligheter på olika sätt med kommuner, organisationer och företag. Jag informerar vid möten, via telefon och, kanske mest, via mail. Jag medverkar också vid de flesta möten där företagare träffas och jag samverkar med kommunerna och deras näringslivskontor/-bolag. Jag träffar enskilt många företag och kommunala verksamheter där jag informerar om olika samverkanserbjudanden, diskuterar specifika problemställningar och söker hitta relevanta och framåtsyftande samverkanslösningar med LiU

Varför ökad samverkan?

Syftet med min verksamhet är att öka flödet mellan akademien och omvärlden, till nytta och glädje för båda. Akademien har nytta av att ge studenter möjlighet att tillämpa sina kunskaper, forskare kan ha glädje av att få kontakt med andra miljöer. Genom att samverkanssäkra utbildningar får dessa större relevans och studenterna närmare kontakter med kommande arbetsliv. För kommuner och företag innebär det dels att man kan få hjälp med olika former av studentuppdrag till en låg eller ingen kostnad och dels att man får möjlighet att lära känna eventuella blivande medarbetare.

En kontakt – många möjligheter
Visa/dölj innehåll

Medarbetare LiU Relation
Visa/dölj innehåll