LiU Relation - för ökad samverkan mellan universitet och företag och samhälle

Samverkan mellan universitet och företag och samhälle syftar till att öka flödet av kunskaper och nyttiggörandet mellan akademien och omvärlden. Akademien har nytta av att ge studenter möjlighet att tillämpa sina kunskaper, forskare kan ha glädje av att få kontakt med andra miljöer och kanske hitta intresserade partners. Genom att samverkanssäkra utbildningar skapas större relevans och studenterna får närmare kontakter med kommande arbetsliv. För kommuner och företag innebär det dels att man kan få hjälp med bland annat forskningskontakter och olika former av studentuppdrag och dels att man får möjlighet att lära känna eventuella blivande medarbetare.

När det gäller samverkansrelaterade frågor på LiU - kontakta gärna Susanne Pettersson eller Anna Maria Lönn Wahlqvist, se kontaktuppgifter nedan.

Medarbetare LiU Relation
Visa/dölj innehåll

En kontakt – många möjligheter
Visa/dölj innehåll