Arbetsmarknadsforskning och etnisk skolsegregation

Jag är forskare vid Institutet för Analytisk Sociologi och professor i sociologi vid universitetet i Oslo.

Min forskning är framförallt inriktad mot arbetsmarknaden, social stratifiering och ojämlikheter relaterade till genus och etnicitet. För närvarande forskar jag om etnisk skolsegregation och diskriminering på arbetsmarknaden och använder sig av fältexperiment och registerdata.

Jag har bland annat studerat integration av invandrare och barn till invandrare inom skola och arbetsliv, social status och klass, arbetslöshet, ojämlikheter inom hälsa och mellan gifta/sambopar.

Jag är ordförande i den verkställande kommittén, Inter-University Centre, Dubrovnik, medlem av Social Forces internationella redaktörsstyrelse och ledamot av Norska Vetenskapsakademin.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Tre nyligen publicerade arbeten

• Fekjær, S.N. & Birkelund, G.E. (2007) ”Does the ethnic composition of upper secondary schools influence educational achievement and attainment? A multilevel analysis of the Norwegian case.” European Sociological Review, Vol. 23: 309-323.

• Mastekaasa, A. & Birkelund, G.E. (2011) ”The equalizing effect of wives’ earnings on inequalities in earnings among households. Norway 1974-2004.” European Societies, Vol. 13: 219-237.

• Birkelund, G.E. & Lemel, Y. (2013) ”Lifestyles and Social Stratification: An Explorative Study of France and Norway.” Comparative Social Research. Vol. 30: 189- 220.

Tre ofta citerade arbeten

• Wright, E.O., Baxter, J., & Birkelund, G.E. (1995) ”The Gender Gap in Workplace Authority: A Cross-National Study.” American Sociological Review, Vol. 60: 407-435.

• Rosenfeld, R.A. & Birkelund, G. E. (1995) ”Women’s part-time work: A cross-national comparison.” European Sociological Review, Vol. 11: 111-134.

• Birkelund, G.E., Goodman, L.A. & Rose, D. (1996) ”The latent structure of job characteristics of men and women.” American Journal of Sociology, Vol. 102: 80-113.