Presentation

Min forskning är inriktad mot livssituation och egenvård vid inflammatorisk tarmsjukdom. Jag bedriver också forskning om välbefinnande i relation till perioperativ omvårdnad och intensivvård. 

Jag är examinator i ämnet omvårdnad för utbildningen specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård. Dessutom handleder och examinerar jag examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Jag har två doktorander.

Jag har även tjänst som universitetssjuksköterska och klinisk lektor vid Region Östergötland där jag arbetar med verksamhetsförlagd utbildning för studenter och handledning av kliniska forsknings- och utvecklingsprojekt.

Forskningssamarbeten

Jag handleder och ansvarar för forskningsprojekt inom intensivvård och perioperativ omvårdnad vid Sinnescentrum, Region Östergötland i samverkan med Kalmar- och Jönköpings läns landsting.

Jag samarbetar också både som huvudhandledare och bihandledare med mag-tarmmedicinska kliniken i Linköping, Pennsylvania University i Philadelphia och Kalmar- och Jönköpings läns landsting.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2019

CV

1974 Leg Sjuksköterska
1977 Specialistsjuksköterska intensivvård
1979 Specialistsjuksköterska anestesisjukvård
2003 Medicine doktorsexamen
2010 Docent

Undervisning

  • Specialistutbildning intensivvård
  • Vetenskaplig metod på avancerad nivå
  • Handledarutbildning för handledare i verksamhetsförlagd utbildning, grund- och avancerad nivå

Nätverk

  • Nätverk för disputerade specialistsjuksköterskor inom intensivvård, genom Anestesi- och intensivvårdssektionen i Svensk sjuksköterskeförening
  • Nätverk för kliniska adjunkter och lektorer

OrganisationVisa/dölj innehåll

ForskningsområdeVisa/dölj innehåll