Samordnare Tekniska fakultetskansliet

  • Samordnare i programnämnden för maskinteknik & design, 50%.
  • Schemaläggare av nämndens program samt tentaschema, 50%.