Kommunikatör och nyhetsredaktör

Till innehållet är ingen dag på LiU den andra lik. Men den journalistiska grundinställningen är densamma: trovärdighet, kritiskt förhållningssätt och en vilja att låta många olika slags människor komma till tals.

Ansvarsområde:

  • Nyheter och reportage för liu.se och LiU-Magasin.
  • Pressinformation.
  • Nyheter för sociala medier.
  • Studentredaktionen.