Undervisar främst blivande sjuksköterskor

Mitt arbete är främst att undervisa/handleda studenter på Sjuksköterskeprogrammet termin 1 inklusive IPL-kursen (Inter Professionellt Lärande) och termin 2.

Jag undervisar också inom den fristående kursen Vård av demenssjukdomar 7,5 hp. Undervisning finns också inom Arbetsterapeutprogrammet.

I mina uppdrag ingår att handleda basgrupper och färdighetsträningar. Jag föreläser och deltar i examinationer och seminarier. Jag är också kontaktlärare för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Utbildningsprogram
Visa/dölj innehåll

Min utbildning
Visa/dölj innehåll

Jag är Legitimerad Sjuksköterska. Jag har vidareutbildning i Medicinsk- och Kirurgisk sjukvård och är Specialistutbildad Distriktssköterska.

  • Leg. Sjuksköterska 1973
  • Vidareutb. Medicinsk-Kirurgisk sjukvård 1977
  • Specialistutb. Distriktssköterska 1989
  • Folkhälsovetenskap 1994
  • Högskolepedagogik 2009 och 2010


Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll