Fotografi av Hans Nilsson

Hans Nilsson

Professor

Hans Nilsson är verksam som historiker och sedan 2014 ISAK:s prefekt. Nilsson forskar inom socialhistoria med fokus på lokalhistoria, familjehistoria, historisk demografi och hälsohistoria. Särskilt den lokalhistoriska publiceringen är omfattande.

Socialhistoriker med fokus på Linköping och Norrköping

Hans Nilssons forskning fokuserar på 1900-talets historia i de östgötska tvillingstäderna.


Hans Nilsson är verksam som historiker vid Linköpings universitet sedan 1994, då han disputerade på dåvarande Tema H. Hans forskningsintressen kan samlas under rubriken socialhistoria. Hit hör de områden som han ägnat mest tid åt: lokalhistoria, familjehistoria, historisk demografi och hälsohistoria. Flera av dessa aspekter redovisas i en studie om familjebildning i svenska städer under perioden 1840–1940.

Skillnader i hälsa i ett historiskt perspektiv

Särskilt den lokalhistoriska publiceringen är omfattande. Här kan bokverken Linköpings och Norrköpings 1900-talshistoria och Östergötlands landstings moderna historia nämnas. De påtagliga skillnaderna mellan de östgötska tvillingstäderna har härefter legat till grund för ett forskningssamarbete under namnet Twincities Research Group, som samlar forskare från två av universitetets fakulteter, den filosofiska och den medicinska. Nilsson studerar för närvarande skillnader i hälsa i ett historiskt perspektiv i Linköping och Norrköping i en generationsstudie finansierad av Riksbankens jubileumsfond. 

Lokalhistoria i skolorna

Inom ramen för Centrum för lokalhistoria, en särskild centrumbildning som skapades vid LiU 1988, har ”Lokalhistoria i skolan” varit ett återkommande tema. Nilsson var under flera år ledare för ett nationellt nätverk som syftade till att utveckla det lokalhistoriska arbetssättet ute i skolorna. Lärarutbildningen i Linköping, där Nilsson allt jämt är aktiv, var en viktig part i det samarbetet. Hans Nilsson är professor i historia. Han var tidigare studierektor i historia och avdelningschef för ISAK:s avdelning för Historie- och medievetenskap (HMV). Sedan 2014 är han institutionens prefekt.

Mer om Hans forskning
Visa/dölj innehåll

Mer om forskningen

Reportage om Hans Nilssons forskning av forskning.se 

Forskning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2016

2014

Akademiska meriter
Visa/dölj innehåll

Akademisk examen

  • Ämneslärarexamen 1984
  • Doktorsexamen 1994
  • Docent 2007
  • Biträdande professor 2012
  • Professor 2017

Forskningsgrupp

Twincites Research Group

Undervisning

Undervisar i historia.

 

Uppdrag

  • Prefekt vid ISAK, Linköpings universitet
  • Föreståndare för Centrum för lokalhistoria, Linköpings universitet 

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Om ISAK
Visa/dölj innehåll