Fotografi av Helén Anzén

Helén Anzén

Jag undervisar främst i T2 och T3 om respiration. Jag och mina kollegor handleder även studenter på fältstudie i T1 samt VFU i T3. När jag inte undervisar är det kliniskt arbete på Lungmedicinska kliniken på US som gäller.

Mitt kliniska arbete

Min arbetsplats är främst på lungmedicinska mottagningen, men jag har även en del pass på vårdavdelningen. Jag träffar framför allt patienter med KOL, lungfibros, lungcancer, cystisk fibros, lungtransplanterade patienter och nu även väldigt många med andningsproblem efter Covid-19. Jag jobbar mycket med andningstekniker, slemmobilisering och träning.

I mitt arbete ingår också att göra tillexempel spirometrier, PEF och funktionella test som 6-minuters gångtest. Jag och mina kollegor provar även ut hostmaskiner och CPAP-maskiner i slemmobiliserande syfte. Jag arbetar 90 % kliniskt och 10 % på LiU.

Jag undervisar även på uppdragsutbildningar, patientföreningar och olika andra kurser och har också samarbete med Mälardalens universitet.

Om mig

CV

  • 2021 Masterexamen i fysioterapi, Linköpings universitet
  • 2015 Specialistkompetens inom respirationsområdet
  • 2005 Magisterexamen i sjukgymnastik, Linköpings Universitet
  • 2001 Kandidatexamen sjukgymnast, Linköpings Universitet

Organisation