Helene Eriksson

Universitetsadjunkt

Jag har arbetat inom intensivvården och gjort avancerade bedömningar utifrån svikt i vitalparametrar. Vård vid livets slut, som ligger nära intensivvårdsarbetet, behöver utvecklas för att optimera livskvalitet och värdighet för döende och anhöriga.

En kombination av olika uppdrag

Jag kombinerar mina uppdrag vid Linköpings universitet och Region Östergötland med en doktorandutbildning, där forskningen rör sig inom området palliativ vård, vilket jag också föreläser om i termin 6 på Sjuksköterskeprogrammet.

Jag är klinisk adjunkt 50% på Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) och går också en doktorandutbildning inom medicinsk vetenskap med fokus på stroke och vård i livets slut. 

Jag föreläser i termin 6 på Sjuksköterskeprogrammet och är kontaktlärare ute på klinik inom CKOC.

Utbildningsprogram  
Visa/dölj innehåll

Nyhet
Visa/dölj innehåll

Akademisk examen
Visa/dölj innehåll

Akademisk examen

  • Sjuksköterska 1987
  • Specialistutbildning inom barn och äldre mot öppenvård 2000
  • Specialistutbildning inom intensivvård 2002 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

2016

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll