Helene Eriksson

Universitetsadjunkt

Jag har arbetat inom intensivvården och gjort avancerade bedömningar utifrån svikt i vitalparametrar. Vård vid livets slut, som ligger nära intensivvårdsarbetet, behöver utvecklas för att optimera livskvalitet och värdighet för döende och anhöriga.

En kombination av olika uppdrag

Jag kombinerar mina uppdrag vid Linköpings universitet och Region Östergötland med en doktorandutbildning, där forskningen rör sig inom området palliativ vård, vilket jag också föreläser om i termin 6 på Sjuksköterskeprogrammet.

Jag är klinisk adjunkt 50% på Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) och går också en doktorandutbildning inom medicinsk vetenskap med fokus på stroke och vård i livets slut. 

Jag föreläser i termin 6 på Sjuksköterskeprogrammet och är kontaktlärare ute på klinik inom CKOC.

Utbildningsprogram  

Nyhet

Akademisk examen

Akademisk examen

  • Sjuksköterska 1987
  • Specialistutbildning inom barn och äldre mot öppenvård 2000
  • Specialistutbildning inom intensivvård 2002 

Publikationer

2016

Helene Eriksson, Anna Milberg, Katarina Hjelm, Maria Friedrichsen

End of Life Care for Patients Dying of Stroke: A Comparative Registry Study of Stroke and Cancer

Ingår i PLoS ONE

Artikel i tidskrift

2014

Helene Eriksson, Gisela Andersson, Louise Olsson, Anna Milberg, Maria Friedrichsen

Ethical Dilemmas Around the Dying Patient With Stroke: A Qualitative Interview Study With Team Members on Stroke Units in Sweden

Ingår i Journal of Neuroscience Nursing

Artikel i tidskrift

2012

Fawzi Al-Ayoubi, Helene Eriksson, Pär Myrelid, Conny Wallon, Peter Andersson

Uneven distribution of emergency operations and lack of trauma: a call for reorganization of acute surgical care?

Ingår i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine

Artikel i tidskrift

Samverkan med forskare inom omvårdnad

Relaterat innehåll