helhe40

Helena Hemmingsson

Gästprofessor

Mitt forskningsområde är funktionshinder i vardagsliv med särskilt intresse för hur digital utveckling skapar förutsättningar i skola, fritid och arbete. Flera projekt handlar om teknik som hinder eller möjlighet för delaktighet.

Unga med funktionsnedsättning och digital teknik

Mitt eget forskningsområde är funktionshinder i vardagsliv med inriktning mot barn och unga med funktionsnedsättning.

 Forskningen bedrivs i större och mindre projekt inom två huvudområden: 
  • Ung och digital – teknik som möjliggörare   
  • Funktionshinder i skolan – på väg mot arbete 

Barnen som ingår i de olika projekten har olika typer av funktionsnedsättningar från mycket komplexa och omfattande rörelsehinder, till barn och unga med ADHD eller utvecklingsstörning och barn och unga utan diagnos men i behov av särskilt stöd i skolan. Forskningen omfattar både interventionsstudier, tvärsnittsstudier samt observations- och intervjustudier. 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Arbetsterapiforskning
Visa/dölj innehåll

Forskningsteman
Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Akademisk examen, externa och interna uppdrag
Visa/dölj innehåll

Akademisk examen

• Arbetsterapeut 1981

• PhD 2002

• Professor 2009

Externa uppdrag

• Styrelseledamot i AAATE (Association for the advancement of assistive technology in Europe)
• Styrelseledamot i nätverket för barnforskning Institutet för handikappvetenskap (IHV)
• LiU:s kontaktperson i nationella nätverket för forskning om funktionshinder
• Samverkar med LiU Innovation

Interna uppdrag

• Ämnesföreträdare i arbetsterapi
• Ordinarie ledamot fasta betygskollegiet, Medicinska fakulteten
• Ordinarie ledamot Forskarutbildningsnämnden (FUN), Medicinska fakulteten
• Ordinarie ledamot antagningskommittén, ISV

CV
Visa/dölj innehåll

Nyutgiven bok
Visa/dölj innehåll

Childhood and disability in the Nordic countries

I denna samling visar jag tillsammans med sexton nordiska forskare studier om funktionshindrade barn och ungdomar i Skandinavien. Den första studien handlar om att växa upp med funktionshinder och presenterar den senaste forskningen från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Dessa länder har ett internationellt gott rykte då det gäller välfärds- och handikappfrågor med inriktning mot barn och familjer.

Mitt bidrag till boken har titeln ”Trendsetters and followers: Disabled youths computer use during leisure time” och jämför datoranvändning över tid för ungdomar med och utan funktionsnedsättning.

Boken är utgiven i maj 2015.

Förlag: Palgrave Macmillan

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Urval av publikationer
Visa/dölj innehåll

Vedrana Bolic Baric, Valerie Tegelström, Erik Ekblad, Helena Hemmingsson (2015)

Studies in Health Technology and Informatics , s.247-254 Vidare till DOI

Vedrana Bolic, Kristina Hellberg, Anette Kjellberg, Helena Hemmingsson (2016)

Autism , Vol.20 , s.183-195 Vidare till DOI

Vedrana Bolic Baric, Kristina Hellberg, Anette Kjellberg, Helena Hemmingsson (2018)

Journal of Attention Disorders , Vol.22 , s.1131-1139 Vidare till DOI

Urval av publikationer
Visa/dölj innehåll

Helene Lidström, G Ahlsten, Helena Hemmingsson (2011)

CHILD CARE HEALTH AND DEVELOPMENT , Vol.37 , s.313-321 Vidare till DOI

Samverkan med forskare
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll