helno28

Helene Nord

Som Vd för Spetsa AB ska jag aktivt bidra till att verksamheter i samhället nås av den spetskompetens som finns vid LiU. I min roll ska jag hjälpa våra forskare och lärare som vill genomföra uppdrag inom ramen för LiUs policy för bisysslor.

Presentation

Spetsa AB startades 2009 och är ett helägt bolag till Linköpings universitet via LiU Holding. Vi matchar det omgivande samhällets behov av kompetens och förmedlar uppdrag till forskare och lärare vid LiU. Genom skräddarsydda, tidsbegränsade uppdrag nås externa verksamheter av den spetskompetens som finns vid universitetet. Jag stöttar forskare/lärare att förmedla sin kunskap på affärsmässiga grunder. På Spetsa kan vi hjälpa till med allt från avtal och fakturering till affärscoachning och övrig administration. Uppdrag via Spetsa görs som en bisyssla bredvid ordinarie tjänst och ersättning utgår till utföraren antingen som lön eller via fakturering från eget bolag. Som Vd ska jag driva Spetsa framåt så att vi blir en tydligare och mer välkänd aktör både inne på och utanför universitetet.

Erfarenheter

Startade på Spetsa i april 2015.

10 år på Skill, som kundansvarig projektledare för undersökningar. Nära kundrelationer med både privata och offentliga verksamheter i hela regionen. Övergripande projektledaransvar för både kvantitativa och kvalitativa undersökningar med utförande av studenter från i första hand Linköpings universitet.

10 år som rekryterare i olika företag och branscher; nordisk rekryteringsansvarig för ett marknadsundersökningsföretag, konsultchef i ett av Sveriges största rekryterings- och bemanningsföretag, rekryteringsansvarig i två rikstäckande mediaföretag.

1 år på Arbetsförmedlingen med handläggning av arbetslösa med arbetshandikapp.

Linjen för Personal-och arbetslivsfrågor (P-Linjen), Linköpings universitet, examensår 1993

Uppdrag

Projektledare för Korta vägen, en arbetsmarknadsutbildning för nyanlända akademiker som utförs av Linköpings universitet och Folkuniversitetet på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Medarbetare LiU Holding AB