Presentation

Jag arbetar som generalist inom kommunikation, både strategiskt och operativt.

Min tjänst fördelas på 50 procent för Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) och 50 procent för Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN).

Inom ITN stöttar jag särskilt Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER, och Styrkeområde Transport med extern kommunikation. 

Organisation

Kollegor på IKOS och ITN

Kollegor på Forsknings- och kommunikationsenheten (FOKOM)