Forskning om bedömning av yrkeskunnande

Forskning om yrkeslärarnas bedömning av yrkeskunnande i gymnasieskolan är mindre omfattande i Sverige. I skolans bedömningsforskning fokuseras det dels på elevens förmågor, kunskaper och färdigheter, dels på hur bedömningskriterier uppfattas och används av lärare och elever men också på olika bedömningsformer. För att kunna skilja på olika kunskapskvaliteter och bedöma dem tillförlitligt behöver läraren ha kunskap om mål och innehåll och hur de olika kvaliteterna i prestationer/lärprocesser kan identifieras.

Vidare krävs det att läraren använder sig av passande bedömningsformer för att kunna bedöma det avsedda. Bedömningsforskning kräver således av sina utförare goda kunskaper om såväl kunskapsteorier som lärandeteorier eftersom bedömningsprocessen inte kan tas ur sitt sammanhang. Bedömningsfrågor handlar också om rättssäkerhet och likvärdighet vilka kopplas till såväl minderåriga som tjänstemannauppdraget som läraren har.

Utbildningar där jag undervisar Visa/dölj innehåll

CV, nätverk, samverkan och uppdrag Visa/dölj innehåll

CV

2008, Filosofie doktorsexamen i pedagogik, Stockholms universitet pedagogiska institutionen.
2003, Licentiatexamen i didaktik, Lärarhögskolan i Stockholm.
1984, Yrkeslärarutbildning, Yrkespedagogiska institutionen, Stockholm.
1996 - 1997,Yrkespedagogik, Institutionen för yrkespedagogik.
1994 - 1995,Yrkespedagogik, Institutionen för yrkespedagogik.
1993 - 1994,Yrkespedagogik, Institutionen för yrkespedagogik.

Utmärkelser/priser

Forskarstipendium, 2009

 

 

 

Nätverk

Nord/YRK forskarnätverk
CHAT-nätverk vid Stockholms universitet
VET/YL-nätverk vid Stockholms universitet
Forskarseminariet för Yrkesdidaktik och yrkesutbildning vid LiU
ValiWeb-nationellt nätverk
Nationellt nätverk för utbildningsledare
Yrkesråd för yrkesutbildning vid LiU
 

Samverkan

WorldSkills Sweden forskningsgrupp
Skolverksuppdrag och uppdragsundersökningar oftast inom bedömnings i skolan och utbildning samt föreläsningar på studiedagar inom vuxen- och gymnasieutbildning.

Uppdrag

Sakkunnig vid antagning av yrkeslärare vid SU
Artikelgranskning för tidningen Utbildning och Lärande
Sakkunnig vid anställningsförfarande av adjunkter.
 

Publikationer Visa/dölj innehåll

Tsagalidis, Helena (diss) Därför fick jag bara Godkänt...: Bedömning i karaktärsämnen på HR-programmet (Stockholm: Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet , 2008. , p. 222)   LÄNK TILL SU.DiVA

Relaterade forskare Visa/dölj innehåll