Fotografi av Henrik Kock

Henrik Kock

Biträdande professor

Hur kan organisationer bli bättre på att bedöma och ta tillvara befintlig kompetens, sprida den, och utveckla och öka kompetens hos individen och på arbetsplatsen? Frågorna är aktuella både för de som arbetar och de som (ännu) saknar arbete.

Utbud och efterfrågan på kompetens - alltid svårt att få ihop?

På arbetsmarknaden finns ett visst utbud av kompetens, men också en efterfrågan på kompetens. Ett stort problem (och en viktig utgångspunkt för forskning) är att utbud och efterfrågan sällan eller aldrig ”stämmer överens”, eller annorlunda uttryckt: vi har en bristande matchning mellan den kompetens som efterfrågas av arbetsgivare och den kompetens som individen har. Bristande matchning kan ur det här perspektivet ta sig flera uttryck: för lite (otillräcklig) kompetens eller för mycket eller ”fel” kompetens som inte utnyttjas i de befintliga arbetsuppgifterna.  

En annan -och minst lika viktig - innebörd av den bristande matchningen är att alltför många individer har en kompetens som bara i begränsad omfattning efterfrågas på dagens arbetsmarknad. Många som idag befinner sig utanför dagens arbetsmarknad saknar kompetens som efterfrågas.

Flera av mina forskningsstudier rör sig om hur kompetenskraven förändras hos enskilda företag och organisationer. Hur kan kompetens utvecklas hos individer och organisationer och hur kan organisationerna bättre ta tillvara och utveckla kompetensen på arbetsplatsen? Jag forskar även om vilken betydelse ledare har för lär- och kompetensutvecklingsprocesser på arbetsplatser. 

Forskningsprojekt

HR-strategier för ökad omställningsförmåga: En studie av samverkan mellan arbetsmarknadsintermediärer och små- och medelstora företag (Vinnova 2009-2014)

Verksamhetslyftet – en studie av lean produktion i offentlig verksamhet (Vinnova, 2009-2013)

Nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap (Norrköpings fond för forskning och utveckling, 2013-2015)

Forskningsnätverk och forskargrupper

Forskningsledare vid Helix Vinn Excellence Centre

Studierektor för Helix forskarskola Forskningsledare inom området "Lärande och kompetensförsörjning i organisationer”


Aktuella forskningsprojektVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2019