henol59

Henrik Olofsson

Som projektledare på Unitalent öppnar jag upp möjligheter för studenter att skaffa sig erfarenhet från arbetslivet redan under studietiden. Jag ger stöd och ledning till studentkonsulter och bidrar till att Unitalents leveranser håller hög kvalitet.

Projektledare med fokus på studenter

Unitalent finns till för att ge studenter intressanta, relevanta och konkreta uppdrag vid sidan av studierna. Jag förenklar studentkonsulternas arbete genom att skapa strukturer och agera vägvisare i en för många helt ny värld. Med en bakgrund inom statistik och market research ligger mina största insatser i den typen av projekt.

Stöd och utveckling till studentkonsulter

I min roll ligger fokus på studenterna redan från den första kontakten med Unitalent. Mitt mål är att kunna väcka intresse för möjligheten att få konkreta och relevanta uppdrag under studietiden. Den huvudsakliga tyngden i mitt uppdrag läggs vid att stötta, inspirera och motivera studentkonsulterna till att genomföra bra leveranser och samtidigt utveckla sina professionella egenskaper. Jag arbetar även med interna processer för kvalitetsuppföljning, kommunikation och rekrytering.

Mina akademiska rötter hittas i statistik och dataanalys. Framförallt har jag intresserat mig för analys av stora mängder data och alla de utmaningar och lösningar man stöter på i samband med detta.
Den akademiska bakgrunden tillsammans med vana från marknadsundersökningsbranschen gör att de uppdrag jag ansvarar för huvudsakligen relaterar till just detta.

Engagemang i studentlivet

Under ett år har jag genom ett heltidsarvoderat styrelseuppdrag för en av studentkårerna vid LiU arbetat med att föra studenterna och näringslivet närmare varandra. De insikter jag fått av detta är i sig ovärderliga med en ny syn på och förståelse för tre väldigt olika världar som samspelar: akademin, näringslivet och studenternas egna engagemang. Jag brinner fortsatt för att göra tröskeln mellan studier och arbete lägre och min roll på Unitalent går helt i linje med detta.

Medarbetare LiU Holding AB