Presentation

Jag fick min B.S. under 2010 från Harbin Institute of Technology (Kina), huvudämne Optoelectronics.
 
Därefter fortsatte jag min Ph.D. studera i Changchun Institutet för tillämpad kemi, Chinese Academy of Sciences, med fokus på organiska heteroövergångar och deras tillämpningar inom högpresterande organiska lysdioder (OLED).
 
Efter att ha fått min doktorsexamen 2015 började jag 2016 arbeta på Laboratoriet för organisk elektronik på LiU som postdoktor. Mina forskning här innebär främst dopning av ledande polymerer och besläktade tunnfilms organiska nanoelektroniska enheter.

Publikationer

1. Sun, H.; Chen, Y.; Zhu, L.; Guo, Q.; Yang, D.; Chen, J.; Ma, D. Realization of Optimal Interconnector for Tandem Organic Light-Emitting Diodes with Record Efficiency. Advanced Electronic Materials, 2015, 1(11).

2. Sun, H.; Chen, Y.; Chen, J.; Ma, D. Interconnectors in Tandem Organic Light Emitting Diodes and Their Influence on Device Performance. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 2015, 22, 1-10.

3. Sun, H.; Guo, Q.; Yang, D.; Chen, Y.; Chen, J.; Ma, D. High Efficiency Tandem Organic Light Emitting Diode Using an Organic Heterojunction as the Charge Generation Layer: An Investigation into the Charge Generation Model and Device Performance. ACS Photonics 2015, 2, 271-279.

4. Guo, Q.; Sun, H.;  Wang, J. et al. Charge generation mechanism of tandem organic light emitting diodes with pentacene/C-70 organic heterojunction as the connecting layer. Journal of Materials Chemistry C, 2016, 4(2): 376-382.

5. Liu, T.; Sun, H.; Fan, C.; Ma, D.; Zhong, C.; Yang, C. High efficiency blue PhOLEDs using spiro-annulated triphenylamine/fluorene hybrids as host materials with high triplet energy, high HOMO level and high T-g. Org. Electron. 2014, 15, 3568-3576.

6. Chen, Y.; Ma, D.; Sun, H.; Chen, J.; Guo, Q.; Wang, Q.; Zhao, Y. Organic semiconductor heterojunctions: electrode independent charge injectors for high-performance organic light-emitting diodes. (DOI:10.1038/lsa.2016.42)

7. Chen, Y.; Xia, Y.; Sun, H.; Smith, G. M.; Yang, D.; Ma, D.; Carroll, D. L. Solution-Processed Highly Efficient Alternating Current-Driven Field-Induced Polymer Electroluminescent Devices Employing High-kRelaxor Ferroelectric Polymer Dielectric. Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 1501-1508.

8. Xia, Y.; Chen, Y.; Sun, H.; Smith, G. M.; Hewitt, C. A.; Yang, D.; Ma, D.; Carroll, D. L. Alternating current-driven, white field-induced polymer electroluminescent devices with high power efficiency. Org. Electron. 2014, 15, 3282-3291.

9. Chen, Y.; Xia, Y.; Smith, G. M.; Sun, H.; Yang, D.; Ma, D.; Li, Y.; Huang, W.; Carroll, D. L. Solution-Processable Hole-Generation Layer and Electron-Transporting Layer: Towards High-Performance, Alternating-Current-Driven, Field-Induced Polymer Electroluminescent Devices. Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 2677-2688.

10. Wu, Z., Sun, N., Zhu, L., Sun, H., Wang, J., Yang, D., ... & Ma, D. Achieving Extreme Utilization of Excitons by an Efficient Sandwich-Type Emissive Layer Architecture for Reduced Efficiency Roll-Off and Improved Operational Stability in Organic Light-Emitting Diodes. ACS Applied Materials & Interfaces. (DOI: 10.1021/acsami.5b10532)

11. Xia, Y. D.; Chen, Y. H.; Smith, G. M.; Sun, H. D.; Yang, D. Z.; Nie, W. Y.; Li, Y.; Huang, W. X.; Ma, D. G.; Carroll, D. L. High-performance alternating current field-induced chromatic-stable white polymer electroluminescent devices employing a down-conversion layer. J. Lumin. 2015, 161, 82-86. 

12. Yang, D.-Z.; Sun, H.-D.; Chen, J.-S.; Ma, D.-G. High Current Transfer Ratio Organic Optocoupler Based on Tandem Organic Light-Emitting Diode as the Input Unit. Chinese Physics Letters 2012, 29.

Relaterad information
Visa/dölj innehåll