Fotografi av Hilda Engelbrektsson

Hilda Engelbrektsson

Forskningsingenjör

Jag har en bakgrund inom kognitiv neurovetenskap och tillämpad positiv psykologi. Mina främsta forskningsintressen berör stress- och känsloreglering, behandlingsmetoder för psykiska sjukdomar samt sätt att främja mental hälsa och välbefinnande.

Presentation

Jag jobbar nu som forskningsassistent i Leah Mayos och India Morrisons forskargrupper.

Jag är främst involverad i en klinisk prövning av en medicin för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som Mayos grupp utför. I Morrisons grupp hjälper jag främst till i en studie kring social beröring. Jag använder både beteendemetoder, psykofysiologiska metoder (t.ex. ansiktsEMG) och hjärnavbildningsmetoder (t.ex. fMRI) samt hanterar blodprover för senare analys.

Publikationer

Forskning

Organisation