Varvar klinisk praktik med undervisning 

Jag är specialistsjuksköterska med inriktning distriktssjukvård och har en Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap.

Jag varvar klinisk praktik inom primärvården i Region Östergötland med arbete som universitetsadjunkt på Sjuksköterskeprogrammet och fristående kurser: Diabetes och diabetesvård och Inkontinens och inkontinensvård. Undervisar främst i basgrupp och inom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). 

Akademisk examen och min e-postadress

Akademisk examen

  • Legitimerad sjuksköterska -02
  • Specialistsjuksköterska inom distriktssjukvård -09 

E-post

Min e-postadress vid Region Östergötland:

Utbildningsprogram

Relaterat innehåll