Möter och undervisar socionomstudenter i färdighetsträningar, seminarier och reflekterande team samt håller föreläsningar kring känsliga samtal.

Uppdrag

Kursansvarig för Socionomstudenternas verksamhetsförlagda utbildning  i termin fem.

Plusföreläsningar

Ordnar PLUS-föreläsningar för de verksamheter och handledare där studenterna gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Föreläsningarna erbjuds två gånger per termin.

Akademisk examen

Magisterexamen i psykologi

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll