Fotografi av Inger Lyngfelt Andreasson

Inger Lyngfelt Andreasson

Återvinning är ett ledord för min verksamhet. Efter många år inom olika arbetsterapeutiska utbildningsplaner och pedagogiska ansatser är jag en person med perspektiv både bakåt och framåt i utveckling av arbetsterapi och arbetsterapeututbildning.

Arbetsterapeututbildning på grundnivå

Som kursansvarig och lärare inom flera av Arbetsterapeutprogrammets kurser har jag haft möjlighet att följa studenternas utveckling inom ämnet arbetsterapi och utvecklande av kunskaper, färdigheter och värderingar som är centrala och nödvändiga för arbetsterapeuters yrkesutövning.

Studenter som jag stöttat med handledning i basgrupper på grundnivå återser jag till exempel efter några år som yrkesverksamma arbetsterapeuter i deras handledning av studenter under verksamhetsförlagda studier eller som medarbetare eller doktorander.

Inger berättar...

- För mig är det inspirerande att veta att jag har bidragit till att ha engagerat, stöttat och inspirerat andra till kunna erbjuda god arbetsterapi till patienter och brukare, delta i verksamhetsförlagd utbildning av studenter och att göra egen karriär genom forskning och utveckling, som medarbetare eller doktorand på Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, säger Inger Lyngfelt Andreasson.

Utbildningsprogram

Pågående utvecklingsarbete och min utbildning

Pågående utvecklingsarbete

Förutom det utvecklingsarbete jag deltar i inom olika arbetsgrupper och på olika nivåer för Clinicum och för praktisk utbildning (färdighetsträning och simulering) inom Arbetsterapeutprogrammet, deltar jag i arbetsgruppen för utveckling av Arbetsterapeutprogrammets nya kursplaner, som ska tas i bruk höstterminen 2016.


Min utbildning

• Leg. Arbetsterapeut 1979

• Vårdlärare 1992

• Magister Folkhälsovetenskap 2005