Presentation

Att få stötta och handleda studenter under deras tre år på grundutbildningen samt att åter få möta studenter som vill specialisera sig till barnsjuksköterskor gör att mitt arbete känns värdefullt.

Om mig Visa/dölj innehåll

CV

 • Leg sjuksköterska 1981.
 • Kandidatexamen i omvårdnad; Specialistutbildning för sjuksköterskor omvårdnad; inriktning mot barn- och skolhälsovård, 1997
 • Magisterexamen i omvårdnad 2008
  Magisteruppsats; Celiaki i barn och ungdomsåren. Livskvalitet ur barn- och föräldraperspektivet.

Undervisning

Grundutbildningen

 • Basgruppshandledare; termin 1 och 2 samt i IPL1.
 • Seminariehandledare och examinator; termin 1 och 2.
 • Föreläser i termin 2 kring vardagsinfektioner hos barn och unga
 • VFU; kontaktlärare
 • Undervisning av praktiska moment och bedömande lärare vid praktiskt seminarium och praktisk examination; termin 1 och 2.
 • Tenterar slutexaminationen i termin 2.
 • Handleder examensarbeten.

Specialistutbildningen

 • Kursansvarig för termin 1 och 2 ”Hälso- och sjukvård för barn och unga.
 • Basgruppshandledare och seminarieledare.
 • Tenterar
 • Föreläser för specialistutbildningarna ”Hälso- och sjukvård för barn och unga” samt distriktsköterskeutbildningen.
   

Övriga uppdrag

 • Ingår i studentsamverkansgruppen.

Organisation Visa/dölj innehåll