Administratör på avdelningen Konstruktionsmaterial

Mitt uppdrag som administratör på avdelningen Konstruktionsmaterial är att vara ett stöd till medarbetare och studenter.

  • Allmän administration på avdelningen
  • Kursadministratör i avdelningens samtliga kurser
  • Administration kring examensarbeten inom avdelningen
  • Administration kring forskarutbildningen på avdelningen såsom licentiatexamen och disputation
  • Tar hand om avdelningens ekonomiadministration
  • Medverkar aktivt administrativt i avdelningens forskningsprojekt och projektredovisning
  • Arrangerar avdelningens konferenser, möten samt resor
  • Samordnar arbete kring Konstruktionsmaterials laboratorium och Materialprovningslabbet
  • Hanterar viss forskarutbildningsadministration centralt på IEI.

Verksamhet nära mig
Visa/dölj innehåll