Administratör på Avdelningen för konstruktionsmaterial

Mitt uppdrag som administratör på Avdelningen för konstruktionsmaterial vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)l är att vara ett stöd till medarbetare och studenter.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Allmän administration på avdelningen
  • Kursadministratör i avdelningens samtliga kurser
  • Administration kring examensarbeten inom avdelningen
  • Administration kring forskarutbildningen på avdelningen såsom licentiatexamen och disputation
  • Tar delvis hand om avdelningens ekonomiadministration
  • Medverkar aktivt administrativt i avdelningens forskningsprojekt och projektredovisning
  • Arrangerar avdelningens konferenser, möten samt resor
  • Samordnar arbete kring Konstruktionsmaterials laboratorium och Materialprovningslabbet

Jag arbetar mot denna avdelningVisa/dölj innehåll

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEIVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll